Projektowanie historii. Historiografia Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
konf1.jpg
konf3.jpg

W czerwcu (8-9.06.) w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku zorganizowana została konferencja historyczna na pewno satysfakcjonująca wszystkich interesujących się dziejami naszego regionu. Tematyka zarówno prezentowanych wykładów, jak i toczącej się ożywionej dyskusji, dotyczyła bowiem różnych opracowań historii Ziemi Kłodzkiej, powstałych od czasów średniowiecza po czasy nam współczesne, a więc prac niemieckich, czeskich i polskich autorów. Niezliczona ilość dzieł, oczywiście o różnej wartości i nie wolnych od różnych uwarunkowań polityczno-społecznych. To bogaty materiał, mówiący o skomplikowanej przeszłości Ziemi Kłodzkiej.
Organizatorami tej międzynarodowej konferencji było kłodzkie Muzeum oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Regionalni muzeum v Náchodě.
Pierwszego dnia zaprezentowane zostały następujące wykłady: Projekcja kłodzkich dziejów – przyszłość kłodzkich projekcji. Spojrzenie z punktu „pomiędzy” – dr hab. Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski), Dębowina: o niektórych problemach dziejów Ziemi Kło-dzkiej – prof. dr hab. Marek Cetwiński (Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie), Ziemia Kłodzka i narracyjne dziejopisarstwo doby husyckiej – dr Mar-tin Šandera (Uniwersytet w Hradec Králové), Obraz Kłodzka w wybranych dziełach nowożytnej historiografii czeskiej – dr Jan Zdichynec (Uniwersytet w Pradze), Ziemia Kłodzka w dziele i życiu czeskiego historyka Františka Pubičky – dr Jakub Zouhar (Uniwersytet w Pradze). Nie mniej ciekawy był drugi dzień konferencji: Joseph Wittig a Joseph Kögler. Wkład obu kronikarz w badanie dziejów dzisiejszej Nowej Rudy – mgr Andrzej Behan (Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie), Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz jako forum prezentacji badań i popularyzacji historii regionu – dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski), Narracja lewicowa w niemieckiej historiografii Ziemi Kłodzkiej – dr hab. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), Pozycja rodu von Magnes w niemieckiej historiografii Ziemi Kłodzkiej – dr Kacper Manikowski (Uniwersytet Wrocławski), Czeska historiografia o Ziemi Kłodzkiej po roku 1945 – prof. dr Zdeněk Jirásek (Uniwersytet w Opawie), Nowe publikacje dotyczące problematyki kłodzkiej i podiebradzkiej – doc. dr Ondřej Felcman (Uniwersytet w Hradec Králové), Kronika klasztoru kanoników regularnych Kłodzku. Możliwość recepcji tekstu wczoraj, dziś i jutro – dr hab. Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski).
Z okazji konferencji przygotowane zostały w Muzeum dwie wystawy. Pierwsza pt. „Słynni dziejopisarze ziemi kłodzkiej i ich dzieła”, której towarzyszy publikacja omawiająca w skrócie zagadnienia historiograficzne (autorstwa Ireny Klimaszewskiej). Druga zaś pt. „Ziemia Kłodzka w czasach Josepha Köglera”, z wątkiem biograficznym tej postaci, opracowana przez Krystynę Oniszczuk-Awiżeń.
Jospeh Kögler – to spiritus movens tego naukowego przedsięwzięcia w Muzeum. Na 2017 rok przypadła 200-rocznica śmierci tego najwybitniejszego historyka Ziemi Kłodzkiej i w ten sposób organizatorzy upamiętnili tę zasłużoną postać. Na wystawie zaprezentowane zostały zabytki pochodzące z epoki, w której żył i działał Joseph Kögler: mapy Ziemi Kłodzkiej, grafiki przedstawiające widoki ówczesnych miast i większych miejscowości, dokumenty, starodruki, pieczęcie, monety i różne pamiątki cechowe. Przewodnikiem po miastach i wsiach dawnego hrabstwa kłodzkiego jest sam Joseph Kögler – na planszach zacytowane zostały przetłumaczone fragmenty opisów miejscowości z dzieł tego historyka.
To, jak ceniony jest do dziś Kögler, świadczy też prywatna inicjatywa jednego z pasjonatów historii naszego regionu – p. Dariusza Giemzy, który z okazji tej rocznicy wybił medal upamiętniający Josepha Köglera. Kilka medali wręczył organizatorom konferencji.

Wydania: