Powiatowy Dzień Bibliotekarza

Autor: 
Klaudia Lutosławska-Nowak
48 lat.jpg

Obchody Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, odbyły się 25 maja 2017 roku na Wielkim Kleszczu na kłodzkiej Twierdzy. Organizatorami święta była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku i Oddział Kłodzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przybyli goście z całego powiatu, władze samorządowe, dyrektorzy i pracownicy bibliotek powiatu kłodzkiego, przedstawiciele innych instytucji kultury, goście z dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, czytelnicy i osoby zaprzyjaźnione z kłodzka biblioteką. W programie obok życzeń wysłuchaliśmy wykładu Ze Skandynawii do Kłodzka – o mieście w powieści kryminalnej czyli spotkanie z dr. Agnieszką Urbańską, literaturoznawcą i pisarką.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wręczyło następujące wyróżnienia:
• DOWÓD UZNANIA – dla Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu z okazji 60 lat istnienia. • List Gratulacyjny – Apolonia Maliszewska – z okazji jubileuszu 30 lat pracy zawodowej w bibliotece w Nowej Rudzie. • Wioletta Paszkowska, 30-lecie pracy bibliotekarskiej. • Zuzanna Leśko, 20-lecie pracy bibliotekarskiej (Biblioteka Publiczna w Bardzie) oraz • tytuł BIBLIOTEKARZ ROKU 2016. Były trzy nominacje do tego tytułu: - List Gratulacyjny – z okazji nominacji do nagrody „Bibliotekarz Roku 2016” Stanisława Wyspiańska-Skawina Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko - Filia w Krosnowicach. - List Gratulacyjny – z okazji nominacji do nagrody „Bibliotekarz Roku 2016” Monika Nowacka z Biblioteki Publicznej Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. - List Gratulacyjny – z okazji nominacji do nagrody „Bibliotekarz Roku 2016” Małgorzata Kowal z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej – Filia na Osiedlu Szkolnym. Bibliotekarzem Roku 2016 została Anna Dłutowska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ziębicach. Jej dewizą jest hasło: Ten zawód to nie tylko podawanie książek z półki, ale kontakt z człowiekiem; starszy bibliotekarz, od 2008 r. w bibliotece jej celem jest praca z młodym czytelnikiem; ...Jest osobą dynamiczną, pełną pomysłów, energii, działa prospołecznie, ciepła, pogodna, lubiana przez dzieci i ceniona przez czytelników. Następnie Koło ząbkowickie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pożegnało Halinę Rolę, która przepracowała 48 lat w jednej bibliotece – w Braszowicach, dziś filii BPMiG Ząbkowice Śl.
Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom SBP. Następnie p.o. dyrektora PiMBP w Kłodzku wreczyła wszystkim pracownikom kłodzkiej biblioteki dyplomy uznania. Na zakończenie święta Bibliotekarzy i Bibliotek w programie „Hiszpańskie rytmy” wystąpił duet Moises Bethencourt-Mendoza i Bartłomiej Hudziec. Imprezie towarzyszyły dwie wystawy: grafiki dokumentujące historię kłodzkiej książnicy autorstwa Dominika Jerzego Szczesiaka oraz „Drugie życie książki”, prace wykonane prze Mariolę Kowalcze (PiMBP w Kłodzku), Ewę Włosek (Filia w Starym Wielisławiu) i prace warsztatowe bibliotekarek Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szczytna. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie z przewodnikiem Sławomirem Machlowskim ekspozycji Wielkiego Kleszcza.

Wydania: