I Kongres Samorządowy

Autor: 
O. Iwańska-Kruszyńska
Foto: 
Radosław Pietraga
P1.jpg
p2.jpg

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Kłodzkiego uczestniczyli w pierwszym Sudeckim Kongresie Samorządowym, który odbył się 8-9 czerwca w Lądku-Zdroju. Celem wydarzenia było rozpoczęcie szerokiej dyskusji o sytuacji społeczno-gospodarczej południowej części Dolnego Śląska.
Cztery tematy przewodnie definiowały zakres merytoryczny kongresu:
• Diagnoza obszaru Sudetów
• Szanse i wyzwania rozwojowe dla Sudetów jako obszarów górskich i podgórskich
• Bezpieczeństwo na obszarach górskich
• Infrastruktura Transportowa w kontekście specyficznych uwarunkowań terenów górskich
W każdym z paneli brali udział wybitni eksperci w danych dziedzinach.
Wpanelu diagnostycznym udział brali: wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Tadeusz Trziszka, prezydent Miasta Wałbrzych dr Roman Szełemej, burmistrz Lądka- Zdroju Roman Kaczmarczyk, Zbigniew Dynak – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Bartosz Małek – Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, Michał Jęcz – regionalny dyrektor Ochrony Środowiska oraz dr Jerzy Oleszek.
Uczestnikami dyskusji w panelu poświęconym rozwojowi obszaru Sudetów brali udział: prof. Zbigniew Dobrzański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Ireneusz Ratuszniak – ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego, Agata Zemska – dyrektor Wydziału Gospodarki UMWD, Paweł Karpiński – zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska.
W drugim dniu kongresu odbyły się dwie kolejne sesje dyskusyjne. Pierwsza poświęcona była kwestiom bezpieczeństwa w górach. W roli ekspertów w tym zakresie wystąpili: Marek Hajduk – Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej, Zbigniew Szczygieł – radny Sejmiku Dolnośląskiego, były komendant wojewódzki PSP, Jerzy Ignaszak – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Mirosław Orzechowski – Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, prof. dr hab. Franciszek Gołembski – Uniwersytet Warszawski.
Ostatni panel dyskusyjny poświęcony był kwestiom dostępności transportowej Sudetów. Udział w dyskusji wzięli: starosta kłodzki Maciej Awiżeń oraz Witold Warczewski – kierownik zespołu wdrażania polityki przestrzennej w Instytucie Rozwoju Terytorialnego.
Swoje stanowiska w postaci prezentacji wygłosili Cezary Przybylski – marszałek Województwa Dolnośląskiego, dr Roman Szełemej – prezydent Miasta Wałbrzych oraz prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego i pomysłodawca strategii „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Starosta Kłodzki krótko scharakteryzował specyfikę powiatu kłodzkiego, zaś Burmistrz Lądka-Zdroju przybliżył zebranym sytuację sudeckich gmin uzdrowiskowych. Uzdrowiska są dolnośląskim skarbem. Jesteśmy województwem o największej liczbie uzdrowisk (11), a wszystkie one położone są w Sudetach.
W czasie kongresu wybrzmiały co najmniej trzy koncepcje diagnostyczno- rozwojowe, trzy różne podejścia do postrzegania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz rozwoju ekonomicznego obszaru Sudetów. O tym, że rozwój obszarów górskich wymaga specjalnych działań mowa jest w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Sudety, będąc najstarszym w Europie pasmem górskim, a jednocześnie jedynymi na Starym Kontynencie górami płytowymi zasługują na szczególną ekspozycję. Oprócz niezaprzeczalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i niezwykle interesującej historii, są zagłębiem naturalnej odnowy biologicznej, dzięki dużej liczbie miejscowości uzdrowiskowych. Stanowią dolnośląski niewykorzystany potencjał, a dyskusja rozpoczęta niniejszym Kongresem ma doprowadzić do wypracowania koncepcji jak najlepszego wykorzystania tego potencjału.
Organizatorami Kongresu byli: burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk oraz marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Kongres odbywał się pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego.

Wydania: