Wieści z ZSA w Bożkowie

Autor: 
inf. ZSA
legnica-medal.jpg
legnica.jpg
zsa-matu1.jpg

• Na III Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa
W dniach 11-14 maja w Legnicy odbyły się III Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. W obchodach tego święta uczestniczyła również nasza szkoła. Ważnym punktem była wystawa prac malarskich pędzla Tadeusza Nodzyńskiego, zorganizowana przez jego córkę, a naszą nauczycielkę, panią Małgorzatę Nodzyńską-Wilczek. Pani Małgorzata wzięła również udział w konferencji, zapoznając bliżej jej uczestników z malarstem ojca.
Uczniowe klas Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką pań: Małgorzaty Nodzyńskiej-Wilczek i Sylwii Radaczyńskiej mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności praktyczne, uczestnicząc w bufecie.
Ostatniego dnia, czyli w niedzielę odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Pionierów Osadnictwa, Żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego, Kombatantów i Weteranów walk o niepodległość Polski. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe złożone z przedstawicieli klas mundurowych Technikum im. Wł. S. Reymonta oraz Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz wszystkich pocztów sztandarowych w towarzystwie Orkiestr Wojskowych na Zamek Piastowski, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości.
Z wielką galą, radością i emocjami nastąpiło wręczenie dyr. ZSA w Bożkowie panu Józefowi Kochniarczykowi medalu „Pro Patria” za szczególne zasługi w promowaniu postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o walce o niepodległość RP. To wielkie i zaszczytne wyróżnienie.

• ŁZY WZRUSZENIA, CZYLI POŻEGNANIE KLAS CZWARTYCH
W dn. 28.04. szkolne mury ZSA opuścili uczniowie klas czwartych. Odeszły klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum krajobrazu oraz technikum agrobiznesu. Przez 4 lata wielu z tych uczniów angażowało się w projekty zawodoznawcze, w liczne konkursy oraz praktyki zagraniczne.
W spotkaniu wzięła udział społeczność szkoły, a także zaproszeni goście. Dyrektor Józef Kochniarczyk w kilku słowach pożegnał uczniów, a zdającym maturę życzył powodzenia. Odchodzący otrzymali od klas trzecich słodkie upominki. Nie zabrakło także części poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowe utwory oraz prezentację multimedialną.

• Bożkowskie Potyczki Językowe
26 kwietnia br. w ZSA w Bożkowie odbył się finał międzygminnego konkursu jęz. angielskiego i niemieckiego dla uczniów gimnazjum pn. „Bożkowskie Potyczki Językowe”. Niezmiennie od lat konkurs, zainicjowany przez dyrektora ZSA w Bożkowie p. Józefa Kochniarczyka, cieszy się dużym zainteresowaniem. Chęć udziału w etapie szkolnym „Bożkowskich Potyczek Językowych” zgłosiło trzynaście szkół. Do finału konkursu zakwalifikowało się piętnaścioro uczniów. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i drobne upominki. Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne nagrody:
- wyjazd do Brukseli, ufundowany  przez poseł do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer de Oedenberg (dla dwóch osób), - trzy bony podarunkowe do wykorzystania w „Empiku” (3x100zł), które ufundował burmistrza m. Kłodzka Michał Piszko, - słuchawki oraz nośniki danych, które przekazał wójt Gminy Kłodzko Stanisław Longawa, - gadżety, ufundowane przez poseł na Sejm RP Monikę Wielichowską oraz wójt Gm. Nowa Ruda Adriannę Mierzejewską. Honorowym Patronom naszego konkursu, którzy wspierają nas od lat serdecznie dziękujęmy.
Laureaci konkursu w kat. j. angielski: I m.: Oliwia Parzyńska (Miejski Zespół Szkół w Kłodzku), II m.: Tomasz Kocher (ZSG z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie), III m.: Wiktoria Darakiewicz (Gimnazjum Nr 1 w Dzierżoniowie)
Laureaci konkursu w kat. j. niemiecki: I m.: Witold Podraza (Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śl.), II m.: Ismena Zając (Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie), III m.: Marlena Kwiatkowska (Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłodzku). Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!!!
Organizatorzy: Monika Smolarek, Marek Krukowski

Wydania: