Projektowanie historii w Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
inf.wł.

W Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku odbędzie się w dniach 8-9.06.br. międzynarodowa konferencja pt. „Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczesności”.

Program konferencji
Pierwszy dzień konferencji (od godz. 11.00): Bogusław Czechowicz: „Projekcje kłodzkich dziejów – przyszłość kłodzkich projekcji. Spojrzenie z punktu „pomiędzy”, Marek Cetwiński: „Dębowina: o niektórych problemach dziejów Ziemi Kłodzkiej”, Martin Šander: „Ziemia Kło-dzka i narracyjne dziejopisarstwo doby husyckiej i podiebradzkiej, Jan Zdichynec: „Obraz Kłodzka w wybranych dziełach nowożytnej historiografii czeskiej”, Jakub Zouhar: „Ziemia Kłodzka w dziele i życiu czeskiego historyka F. Pubičky (1722-1807) i Krystyna Oniszczuk-Awiżeń: „Dorobek Josepha Köglera źródłem inspiracji ekspozycji muzealnej”,
Drugi dzień konferencji (od godz. 10.00): Andrzej Behan: „Joseph Wittig a Joseph Kögler. Wkład obu kronikarzy w badanie dziejów dziesiejszej Nowej Rudy”, Małgorzata Ruchniewicz: „Vierteljahrschrift für Geschichte und Heimatkunde der Grafschaft Glatz” jako forum prezentacji badań i popularyzacji historii regionu (1881-1891)”, Tomasz Przerwa: „Narracja lewicowa w niemieckiej historiografii Ziemi Kłodzkiej”, Kacper Manikowski: „Pozycja rodu von Magnis w niemieckiej historiografii Ziemi Kłodzkiej”, Zdeněk Jirásek: „Czeska historiografia o Ziemi Kłodzkiej po roku 1945”, Ondřej Felcman: „Nowe publikacje dot. problematyki kłodzkiej i podiebradzkiej” i Wojciech Mrozowicz: „Kronika klasztoru kanoników regularnycch w Kłodzku. Możliwość recepcji tekstu wczoraj, dziś i jutro”. Zapraszamy!

Wydania: