Powiatowe remonty od Międzylesia po Nową Rudę

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
nagodzice.jpg

W 2017 roku Powiat Kłodzki już rozpoczął lub niebawem zacznie przeprowadzać remonty na swoich drogach w niemal wszystkich gminach, przez które prowadzi ponad 700-kilometrowa sieć dróg powiatowych.
W ostatnich dniach Powiat otrzymał 165 tys. zł dofinasowania na remont mostu nad Bożkowskim Potokiem w ciągu drogi powiatowej 3324D w Bożkowie. Dofinansowanie pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie Powiatu zaplanowano na tę inwestycję niemal 200 tys. zł. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosi przetarg już w najbliższych tygodniach.
Pod koniec kwietnia Powiat Kłodzki otrzymał również dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wniosek Powiatu otrzymał dofinansowanie w wysokości 790 tys. zł na remont drogi w Nagodzicach w gminie Międzylesie. Wysoka ocena wniosku wynikała nie tylko z faktycznej potrzeby przeprowadzenia remontu tej drogi, ale przede wszystkim z zadeklarowanego współfinansowania inwestycji przez Gminę Międzylesie – mówi Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu. – Wspólnie z gminą w ub. roku wykonaliśmy dokumentację projektową na ten remont, a na rok 2017 gmina zabezpieczyła w swoim budżecie środki na ten cel. Planowany koszt całej inwestycji to 1,58 mln zł, w tym z budżetu Powiatu – 630 tys. zł. i 160 tys. zł z Gminy Międzylesie. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dofinansowuje 50% kosztów inwestycji. Prowadząca przez wieś Nagodzice droga powiatowa 3273D Roztoki – Nagodzice –Międzylesie łączy się z drogą wojewódzką DW 389 i krajową DK33. W ramach modernizacji na ponad dwukilometrowym odcinku wykonane zostanie odwodnienie, nowa asfaltowa nawierzchnia, zostaną utwardzone pobocza oraz ustawione będą nowe znaki drogowe.
W 2017 roku koszt wszystkich inwestycji drogowych Powiatu Kłodzkiego przekroczy 30 mln zł. Do realizacji przewidziano m.in. przebudowę ul. Kościuszki z budową ronda na pl. Jagiełły w Kłodzku (1,5 mln zł), budowę nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii PLK 276 w Bystrzycy Kłodzkiej (2,2 mln zł), przebudowę drogi w Jarkowie (1,1 mln zł). Rozpoczną się też przebudowy połączeń transgranicznych zaplanowanych na lata 2017-2019 i dofinansowanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w którym Powiat otrzymał ponad 27 mln zł na: 18,5 km drogi na trasie Karłów – Łężyce – Szczytna – Duszniki-Zdrój, 14,8 km drogi na trasie Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka i 7,7 km drogi na trasie granica państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie.

Wydania: