LO w Nowej Rudzie

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

Ponad 1,6 mln zł będzie kosztowała modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie. Prace już się rozpoczęły.
Dofinansowanie w wysokości 1,35 mln zł Powiat otrzymał ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO. Pozostała część została zabezpieczona w budżecie Powiatu na rok 2017. Remont obejmie prace termomodernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną budynków. Zrobione zostanie ocieplenie, nowa elewacja, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, powstanie nowa kotłownia i instalacja c.o. W perspektywie przyniesie to wymierne oszczędności w eksploatacji obiektu, a także wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Ponadto w tym roku Powiat wyremontuje dach i stolarkę okienną za ponad 250 tys. zł w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie (w ubiegłym roku z budżetu Powiatu wyremontowano tam część klas i korytarzy). Z kolei dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej przygotowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę nowego boiska.

Wydania: