Dot. „Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący”

Autor: 
Adam Łącki

Uchwała nr 1 z dn. 12.05.2017 dot. „Projektu Kopalni Nowa Ruda Węgiel Koksujący”
podjęta podczas Walnego Zebrania „Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku.
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej popiera wszelkie działania zmierzające do realizacji największego projektu inwestycyjnego Ziemi Kłodzkiej, polegającego na reaktywacji Kopalni Węgla Koksującego w Nowej Rudzie.
2. Towarzystwo z uznaniem obserwuje konsekwentne działania inwestora kopalni oraz samorządu powiatu kłodzkiego a przede wszystkim miasta i gminy Nowa Ruda.
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej jest zbulwersowane obowiązującym prawem, które wyraźnie opóźniło tę wybitnie rozwojową inwestycję w Nowej Rudzie, na którą tak czekają mieszkańcy regionu.
TMZK będzie popierać wszelkie inicjatywy zmiany prawa, krępującego inwestycje oraz rozwój regionów Polski, takich jak Ziemia Kłodzka.
4. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej apeluje do wszystkich parlamentarzystów z Ziemi Kłodzkiej aby zgodnie, ponad podziałami, wspierali Projekt Nowa Ruda Węgiel Koksujący, sprzyjając jak najszybszemu uruchomieniu kopalni przez inwestora.
Adam Łącki – prezes TMZK

Wydania: