Zajęcia dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie w Jednostce Patronackiej

Autor: 
inf. ZSA
ZSA-zajęcia1.jpg

W czwartek 6.04. uczniowie klas mundurowych pod opieką p. Stanisława Burzyńskiego i p. Joanna Kudryńskiej-Antonik wzięli udział w zajęciach w siedzibie jednej z naszych jednostek patronackich – na komisariacie policji w Nowej Rudzie.
Młodzież przywitał asp. sztabowy Zbigniew Klepacki – kierownik Rewiru Dzielnicowych. Rozpoczął od pytania – która z obecnych osób wiąże swoją przyszłość ze służbą w policji. Następnie wyjaśnił, że praca w policji to przede wszystkim służba, a z tym wiążą się czasem różne niedogodności. Niemniej jest to swego rodzaju przygoda – zapewnił asp. Klepacki.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie aktów prawnych regulujących pracę w policji. Asp. Klepacki zdefiniował i omówił pod względem prawnym przestępstwa takie jak uszkodzenie ciała, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, kradzież, kradzież z włamaniem, pobicie, bójka, a także paserstwo i rozbój.
Przy okazji kierownik Rewiru Dzielnicowych opisał jak wygląda interwencja, jak policjant kwalifikuje zdarzenie i jakie akty prawne to regulują.
Omówiono też aspekt pracy policjanta od strony praktycznej – np. legitymowanie obywateli na ulicy oraz zasadność tego działania. Asp. Klepacki podkreślił ważność mowy ciała w wyżej wymienionej sytuacji, a także sposoby reagowania na agresję. Pojawiła się także refleksja o zmianach, jakim podlega policja jako instytucja, np. zmieniające się statystyki. Omówiono także narzędzie internetowe, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ułatwiająca kontakt społeczeństwa z policją.
Następnie młodzież obejrzała sprzęt, jakiego policjanci używają na co dzień – policyjną pałkę (przy okazji uczniowie dowiedzieli się, skąd wywodzi się ten przedmiot) oraz kajdanki. Asp. Klepacki zademonstrował wielofunkcyjność tych przedmiotów. Przy okazji poruszono temat zagrożenia terrorystycznego i uczniowie dowiedzieli się, jak reagować w takich przypadkach. Omówiono też zasady zachowania podczas ataku terrorystycznego.
Kolejnym punktem zajęć była wizyta w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ). Trafiają tam osoby np. po zatrzymaniu w wyniku interwencji domowej, w przypadku zgłoszenia przemocy, etc. Przebywają tam także osoby zatrzymane do wytrzeźwienia. Asp. Klepacki omówił przy okazji procedury zatrzymania i wypuszczania osób w PDOZ. Okazuje się, że pomysłowość zatrzymanych jest ogromna, co wymaga od policjantów dużego doświadczenia.
Na koniec asp. Klepacki omówił ciekawsze przypadki ze swojej długoletniej służby.
Dziękujemy za przeprowadzenie zajęć oraz za umożliwienie szkole realizacji programu dla klasy mundurowej.

Wydania: