Zabytek zadbany

Autor: 
inf. M. Zilbert
zabytek zadbany (2).jpg

19 kwietnia w bydgoskiej Operze Nova odbyła się gala z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, podczas której wręczono nagrody w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków –  „Zabytek Zadbany 2017”. Spośród zgłoszonych 94 zabytkowych obiektów, które poddano renowacji lub rewitalizacji,  wybrano 17 finalistów, w tym odnowiony budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku, za który Powiat Kłodzki otrzymał wyróżnienie. Uroczystość wręczenia nagród transmitowana była na żywo przez TVP Kultura, a nagrodę w imieniu Powiatu odebrała wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk.
Renowacja dawnego kolegium jezuickiego, obecnie LO im. B. Chrobrego, zgłoszona była w kategorii Utrwalanie Wartości Zabytkowej Pojedynczego Obiektu, w której konkurowała z 41 innymi obiektami. W ścisłym finale w tej kategorii oprócz Kłodzka znalazły się – Kaplica zamkowa św. Tomasza Becketa w Raciborzu (woj. śląskie), Pałac w Rogalinie (woj. wielkopolskie) oraz tegoroczny zwycięzca – Kościół Najświętszej Marii Panny w zespole zamkowym w Malborku (woj. pomorskie). Powiat otrzymał wyróżnienie za prace konserwatorsko-restauratorskie przeprowadzone z wyeksponowaniem walorów historycznych budynku wpisującego się harmonijnie w zespół staromiejski.
„Zabytek Zadbany” to odbywający się od 1975 roku konkurs skierowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upow-szechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów.
Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 2011 roku procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wydania: