W kilku zdaniach - Szczytna

Autor: 
D. Chmielarz
dch1.jpg
dch2.jpg

* Ekstremalna Droga Krzyżowa Szczytna – Zieleniec.
Organizatorzy tego szczególnego wydarzenia zadbali, by ponad siedemdziesięciu uczestników pokonujących trudną i miejscami niebezpieczną trasę wyruszyło w drogę ze świadomością trudów, jakie ich czekały – mapki, wskazówki dotyczące odcinków szczególnych, możliwości zejścia z trasy, właściwe przygotowanie do wędrówki, wyposażenie w niezbędne rzeczy. Każdy z pokonujących ponad czterdziestokilometrową trasę miał swoje i tylko swoje powody tej decyzji, każdy przeżywał ją po swojemu. „W nocy, często w deszczu, lecz niedużym, błocie, kamieniach, na trawie, asfalcie; w ciszy, bijąc się z własnymi myślami i bólem. Z modlitwą na ustach, z intencją w duszy i sercu. (…) Wycieńczenie, jakiego nigdy dotąd nie doznałem. Czy warto było? Tak! (…)” Ten fragment relacji Michała mówi sam za siebie.
* Pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszą palmę wielkanocną.
Koło Gospodyń Wiejskich z Wolan wzięło udział w Prezentacji Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek we Wrocławiu, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Izbę Rolniczą, zdobywając w konkursie „Najładniejsza Palma Wielkanocna” pierwsze miejsce i cenne nagrody. Impreza miała miejsce 8.04. 2017 r.
* Najazd mammobusów.
W pierwszej połowie maja Szczytna przeżyje najazd mammobusów, które odwie-dzą gminę, dając możliwość tutejszym mieszkankom wykonania badań kontrolnych. Będzie można wybrać i miejsce, i czas badania.
Niestety, nie zawsze efekty tych wizyt są satysfakcjonujące. Bywało, że na wyniki badań, wykonywanych przez jedną z firm w 2015 r. trzeba było czekać tygodniami, a nawet domagać się ich na drodze telefonicznej interwencji.
* Zmiana sołtysów.
Z powodu złożenia rezygnacji z funkcji sołtysa wsi Wolany przez p. Stanisława Ogrodnika, nowym sołtysem został Andrzej Kowalski. Pierwszemu z nich podziękowano za długoletnią pracę, drugiemu życzono owocnej pracy.

Wydania: