Trawniki przy ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim

Autor: 
Janusz Lignarski

W Stroniu Śląskim remontowana jest ulica Adama Mickiewicza, która znajduje się w drodze powiatowej nr 45106. Remont chodników i jezdni na zlecenie Starostwa Powiatowego wykonuje firma Drogmost z Kłodzka. Przy tej ulicy są trawniki utrzymywane przez gminę Stronie Śląskie. Trawniki są po obu stronach ulicy, a także pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Z racji remontu trawniki zostały wykorzystane przez wykonawcę robót nie tylko do składowania przywiezionych materiałów, takich jak, piasek, kostka betonowa i krawężniki, ale również do odkładania materiałów z rozbiórki starych chodników: gruzu, rozebranej kostki, odpadów z podbudowy, pokruszonych krawężników. Pielęgnowana przez trzydzieści lat trawa w ciągu kilku dni robót drogowych została całkowicie zniszczona. I tego nie da się już naprawić. Asfalt, beton, bruk można w krótkim czasie rozebrać i położyć na nowo. A trawnik wymaga żyznej ziemi, nawożenia, podlewania, dosiewania, koszenia, usuwania chwastów i mchu, sprzyjającej pogody, a przede wszystkim czasu. Wygląda na to, że ani wykonawca robót, ani powiatowy zarząd dróg nie wiedzą o tym, że zieleń jest tak samo ważnym elementem drogi jak jezdnia, chodnik i oznakowanie. W cywilizowanych krajach w czasie remontu drogi zabezpiecza się drzewa przed uszkodzeniem, a trawniki odgradza i osłania. Chyba, że w ramach remontu ulicy Mickiewicza powiat przewidział też zakładanie nowych trawników. Ale przy takim podejściu do zieleni trudno w to uwierzyć.

Wydania: