Konkurs na inicjatywy lokalne w powiecie kłodzkim

Autor: 
inf. M. Zilbert
inicjatywy 2016-2.jpg

W 2017 roku już po raz 13 odbędzie się powiatowy konkurs pod nazwą „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” i w tym roku przeznaczono na ten cel 20 tys. złotych. Dofinansowaniu podlegać będą projekty powstające z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich realizowane przez sołectwa z 9 gmin powiatu kłodzkiego – wiejskich lub miejsko-wiejskich. Dofinansowanie pomysłowych, innowacyjnych projektów, w które zaangażowani są mieszkańcy może wynieść do 50% kosztów rzeczowych przedsięwzięcia, przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2 tys. zł. Przy ocenie wniosków znaczenie będą miały także – efektywność projektu, jego wymierne rezultaty, pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację oraz wkład pracy własnej i współpraca. Wzorem lat ubiegłych o wsparcie mogą się również ubiegać projekty będące w fazie realizacji, jednak rozpoczęte nie wcześniej niż 1 stycznia br.
Termin składania wniosków przez gminy upływa 31 maja 2017r. (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kłodzku), a specjalnie powołana komisja dokona wyboru najlepszych ofert do 9 czerwca br. Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski, do pobrania ze strony bip.po-wiat.klodzko.pl, na poszczególne zadania składane są przez właściwe urzędy gmin.
Konkurs realizowany jest od 2005 roku i od początku cieszy się wśród społeczności lokalnych powiatu dużym zainteresowaniem. W 2016 roku dofinansowanie dostały m.in. projekty: z Bierkowic (Gmina Wiejska Kłodzko) – „Sport kluczem do zdrowia – zakup urządzenia fitness – siłownia zewnętrzna dla wsi Bierkowice” , z Gorzanowa (Gmina Bystrzyca Kłodzka) – „Gorzanów serce Ziemi Kłodzkiej na szlaku turystycznym” czy z Tłumaczowa (Gmina Radków) „Tenis ziemny w Tłumaczowie to kondycja, relaks i zdrowie”.

Wydania: