Finał Olimpiady Budowlanej

Autor: 
R. Olecha
olip2.jpg
olip.jpg

Armin Nowak zajął II miejsce • Jakub Kostecki III miejsce

Z przyjemnością zawiadamiamy, że uczniowie technikum budowlanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku: Beata Dobis, Sandra Ambroziak, Paulina Cenarska, Tomasz Piech, Jakub Kostecki, Patryk Borukało, Marek Stefańczyk, Zbigniew Pawłowski, Mateusz Herba, Armin Nowak uczestniczyli w finale Olimpiady Budowlanej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Cała grupa wypadła bardzo dobrze, jeden z organizatorów stwierdził, że „w tym roku zdominowaliśmy olimpiadę”. Na szczególne wyróżnienie i słowa uznania zasługuje Armin Nowak, który zajął drugie miejsce i Jakub Kostecki, który zajął trzecie miejsce. Oba miejsca uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi a jedną z nagród były stypendia na dwa semestry studiów budowlanych. W finale olimpiady brało udział około 60 uczniów ze szkół budowlanych z terenu całej Polski. Uczniów naszej szkoły przygotowywał i opiekował się nimi podczas trwania olimpiady nauczyciel mgr inż. Jerzy Budziński, który również otrzymał okolicznościowe dyplomy. Serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję uczniom za wysoką kulturę osobistą i godne reprezentowanie ZSP nr 1 w Kłodzku.

Wydania: