Duża inwestycja na Twierdzy Kłodzko

Autor: 
inf. D. Jakubowski
Twierdza Klodzka 2 (1 of 1).jpg

Stworzenie ścieżki historycznej, odtworzenie Ogrodu Komendanta, przygotowanie przestrzeni wystawienniczej, zakup nowoczesnej sceny i przygotowanie dla niej zaplecza, a przy tym renowacja zabytkowych murów – m.in. na takie zadania miasto otrzymało 3,2 miliona zł dofinansowania

– To kolejne duże pieniądze, które udało się pozyskać w ramach przygotowanego przez nas projektu. Dzięki nim Twierdza Kłodzko stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla turystów i mieszkańców Kłodzka. Od strony ul. Czeskiej i Łukasińskiego poprowadzona zostanie ciekawa i zapewniająca wrażenia ścieżka historyczna, pojawi się cała infrastruktura. Wiele pozytywnych rzeczy będzie się działo również wewnątrz twierdzy – mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
Ścieżka historyczna przebiegać będzie przy zewnętrznej części murów twierdzy oraz w jej wnętrzu. Zostanie odtworzony historyczny Ogród Komendanta (od strony ul. Czeskiej). Wzdłuż ścieżki, która wytyczona zostanie od strony ul. Łukasińskiego rozmieszczone zostaną elementy małej infrastruktury, m.in. ławki, oświetlenie, itp.
Z kolei wybrane pomieszczenia Twierdzy zostaną zaadaptowane na cele edukacyjne, wystawiennicze, kulturowe. Kazamata Kojec zostanie wyposażona w system multimediów (mapping) przedstawiających elementy walki. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii będzie można odnieść wrażenie, że znajdzie się w centrum bitwy.
Twierdza otrzyma także własną składaną scenę z profesjonalnym zapleczem. Rozwinięta tym samym zostanie oferta kulturalna (muzyczna, teatralna, filmowa) i wystawiennicza, wykorzystująca multimedialne i nowatorskie rozwiązania.
– Ważną kwestią jest również to, że w ramach projektu będzie można poddać konserwacji część murów twierdzy – zaznacza burmistrz.
To nie wszystko, w ramach projektu od maja do września na Twierdzy Kłodzko będą organizowane działania artystyczne mające na celu ożywienie miejsc historycznych poprzez sztukę. Wykorzystane zostaną plenery twierdzy. Przewidziane są: warsztaty i produkcja widowisk plenerowych oraz prezentacje parateatralne, pokazy mappingu 3D, pokazy laserowe i świetlne, cykl warsztatów i koncertów (muzyki klasycznej i operowej, muzyki alternatywnej, rockowej, metalowej, folkowej, etnicznej).
Na twierdzy znajdzie się miejsce również dla plenerowych warsztatów filmowych oraz pokazów filmów. Chętni będą mogli też wziąć udział warsztatach ceramicznych, malarskich, graffiti, prezentowane będą wystawy powarsztatowe.
Projekt, na który pozyskano dofinansowanie nosi nazwę „Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kło-dzkiej poprzez odtworzenie historycznej ścieżki w granicach obiektu Twierdzy Kłodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – adaptacja pomieszczeń oraz terenów otwartych na cele wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne”. Środki otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, Działanie 4.3- Dziedzictwo kulturowe.
Całkowita wartość projektu: 4 927 071,20 zł, wartość dofinansowania: 3 209 057,04 zł.

Wydania: