Co słychać w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. Gm.NR
g1.jpg
g1a.jpg

* Zabytkowa willa pod młotek
W piątek, 24 marca zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż willi przy ul. Kopernika 10, o powierzchni ponad 600 m2, wraz z przyległym terenem. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 620.000,00 zł. Budynek wpisany jest do wykazu zabytków oraz zlokalizowany w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Nowa Ruda, także figurującego w wykazie obszarów zabytkowych. Willa nie jest jednakże wpisana indywidualnie do rejestru zabytków. Willę wybudowano w 1886 r. Zamieszkał w niej wraz z rodziną Georg Rose, który od 1881 do 1907 był wydawcą gazety wydawnictwa „Der Hausfreund” („Przyjaciel Domu”) i prowadził drukarnię Klambta.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 15, tel.  74 872 09 18 w godzinach pracy Urzędu.
* Ratowniku – jesteś poszukiwany
Chcesz zarobić pewne pieniądze, pełniąc służbę ratownika wodnego na basenie w Jugowie podczas miesięcy letnich? Zgłoś się już dziś do pani Agnieszki Polak z Urzędu Gminy Nowa Ruda pod nr tel. 74 872 09 08 i dopytaj o szczegóły.
* Na sygnale do Wrocławia
Zwycięzcą powiatowego etapu konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” została Karolina Kózka z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie. Uczennica będzie reprezentować szkołę i gminę na poziomie wojewódzkim w kat. szkół gimnazjalnych. Gratulujemy! (fot. gimnazjum.jugow.eu)
* HONORATA KLEIMANN
Działa aktywnie w Kole Gospodyń Wiejskich w Woliborzu od 1981 r., a od 1985 r. – również w Zespole „Woliborzanki”. Od 30 lat jest przewodniczącą tego koła, a przez kilkanaście lat była także Przewodniczącą Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Nowa Ruda. Pomysłodawczyni Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej – wydarzenia, które na stałe wpisało się w powiatowy kalendarz imprez.
Podczas XX Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej Honorata Kleimann otrzymała odznakę „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.
Ale ta nagroda nie jest ostatnią, a powyższe nie jest bynajmniej podsumowaniem działalności pani Honoraty i Koła z Woliborza, bo jeszcze wiele przed nimi! W dorobku Honoraty Kleimann znajdują się także: odznaka „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. W działalności koła, wspomagają panią Honoratę wszyscy mieszkańcy Woliborza, a w szczególności trzy wspaniałe kobiety, o niemniejszej dozie energii i entuzjazmu – Maria Pec, Danuta Skierska i Wanda Pliszka, a także akordeonista – Adam Staniszewski.
* Cyfryzacja gminy
Gmina uzyska aż 85% dofinansowanie na podniesienie efektywności pracy administracyjnej. Poprawa ma być wynikiem ulepszenia systemu informatyzacji w urzędzie oraz zwiększenia liczby wpływających i załatwianych drogą elektroniczną wniosków. Zyskają nie tylko rodzice dzieci w wieku szkolnym, ale wszyscy mieszkańcy, którzy skorzystają z elektronicznych udogodnień i załatwią sprawy o wiele szybciej niż dotychczas.
Projekt pn. „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”, będzie realizowany już w 2017 r. W jego ramach zostaną zakupione m.in. platforma internetowa do świadczenia e-usług, pełniąca funkcję komunikatora między interesantami, a Urzędem i Jednostkami Organizacyjnymi Gminy, aplikacja edukacyjna ułatwiająca komunikację rodziców z placówkami edukacyjnymi oraz możliwość wglądu w sprawy dot. dzieci oraz bezpośredniego dostępu do ich ocen, 26 stacji roboczych z monitorami oraz 2 laptopy dla pracowników Urzędu, 15 laptopów dla radnych Gminy. Dodatkowo, pracownicy odbędą niezbędne szkolenia, które podniosą poziom wiedzy personelu w obsłudze e-usług.
* Szczęśliwa Trzynastka
XIII Spartakiada Integracyjna odbyła się 28 marca, i jak co roku połączyła dzieci i młodzież szkół pow. kłodzkiego. W br. do wspólnej zabawy, w duchu walki fair play, organizatorzy (Jolanta Blacha z Publicz. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Jugowie oraz Grzegorz Czajka, Anna Piegza, Joanna Wawrzyniak, Bartosz Chorzewski, Jacek Myćka z Niepublicznych Szkół Specjalnych w Ludwikowicach Kł.) zaprosili: wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy Zdroju prowadzonego przez Siostry Św. Józefa, uczniów z Niepublicznego Zespołu Szkół ze Ścinawki Dolnej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dzieci z Zespołu Szkół Społecznych w Dzikowcu i wychowanków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi z Bożkowa.
Uczestnikom spartakiady, prowadzonej w rodzinnej atmosferze i przy radosnym dopingu kibiców, dostarczono wielu pozytywnych wrażeń. Podczas sportowych zmagań wszyscy chętnie pomagali sobie nawzajem i wykazali się troską w stosunku do niepełnosprawnych kolegów, ale na szczególne podziękowania zasłużyli gimnazjaliści z Jugowa, którzy swoją pozytywną postawą, zaangażowaniem w organizację imprezy, pomocą i fantastycznym podejściem do integracji zdobyli serca dorosłych. Zawodnicy, za wolę walki fair play, otrzymali medale, puchary, okolicznościowe przypinki, symboliczne gadżety i słodycze. Zwieńczeniem ceremonii zamknięcia XIII Spartakiady Integracyjnej była wspólna fotografia około setki jej uczestników.
Impreza kolejny raz okazała się sukcesem inicjatorów, a taka forma integracji doskonałą zabawą, zaś wspólnie jedzona na zakończenie pizza, pozwoliła wszystkim poznać się jeszcze bliżej.
* Upiór w bożkowskim pałacu
W Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda trwają przygotowania do największych wydarzeń tego roku. W maju będziemy świadkami kolejnego musicalu, wystawionego przez Młodzieżowy Teatr Muzyczny, działający w Centrum Kultury w Ludwikowicach Kł. „Upiór w Operze” dopracowywany jest w najdrobniejszych szczegółach i z największą pieczołowitością. Stroje i scenografia już się tworzą, młodzi artyści ćwiczą wokal i aktorstwo. Już dziś zapraszamy na spektakle w dniach 27-28 maja. Możemy zdradzić Państwu, że musical odbędzie się w ogrodzie przy pałacu w Bożkowie!
* Wielkanoc w Przedszkolu
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Bożkowie podziękowały wójt Adriannie Mierzejewskiej za wyremontowanie sal, w których odbywają się zajęcia dla maluchów. Dzieci przygotowały przedstawienie-niespodziankę opowiadającą o tradycjach wielkanocnych, sprawiając tym samym widzom wiele radości. Był nawet prawdziwy pokaz śmigusa-dyngusa! W ramach polsko-czeskiego projektu nie tylko wyremontowano sale, ale też odbywają się w nich obecnie spotkania z grupami przedszkolnymi z Hronova. Podczas ostatniego takiego spotkania, dzieci z obu krajów poznawały polskie tradycje świąteczne, spotkały się z wielkanocnym zającem i wykonywały pisanki.
* Narodowa Odznaka Jakości dla szkoły w Bożkowie
Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie otrzymał prestiżową Narodową Odznakę Jakości za międzynarodowy projekt Triple Entente (Trójporozumienie), prowadzony ze szkołami partnerskimi z Anglii (King’s Ely) i Francji (College de la Chaloupe -Reunion). Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) przyznawana jest przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach par-tnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Wydania: