Bliżej natury, bliżej kultury

Autor: 
inf. M. Zilbert
nachod-bliżej (3).jpg

Na rynku w Nachodzie 19 kwietnia br. odbył się wernisaż inaugurujący polsko-czeską wystawę zrealizowaną w ramach wspólnego polsko-czeskiego projektu „Bliżej natury, bliżej kultury”. Projekt realizowany jest przez Powiat Kłodzki oraz czeskie stowarzyszenie Branka, a finansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis.
Plenerowa wystawa fotografii prezentuje wybrane atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza kłodzkiego, także pod kątem aktywnego spędzania czasu, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, uprawiania sportu, turystyki tematycznej. Wystawa składa się z 40 tablic – 24 partnera polskiego i 16 partnera czeskiego zawierających zdjęcia z opisem atrakcji lub oferty turystycznej.
W ramach projektu wystawa zostanie za-prezentowana w przestrzeni publicznej m.in. w Opolu, Chorzowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu, a po stronie czeskiej – w Ardspachu, Ratiborzicach oraz Pradze.
Wspólna oferta promocyjna została ponadto zaprezentowana w trójjęzycznym folderze promocyjnym. Pierwsza prezentacja wystawy została połączona z kolejnym działaniem zaplanowanym w ramach projektu – konferencją „Lato 2017 na Pograniczu Kłodzkim”. Konferencja została zorganizowana w pięknych salach pobliskiego Teatru w Nachodzie.
Zdjęcia polskich i czeskich fotografików prezentują szerokie spektrum atrakcji przyrodniczych, kulturowych i turystycznych pogranicza kłodzkiego, które mogą zainteresować różnorodnością dostępnych tu form spędzania wolnego czasu – turystyką aktywną, kulturową, pobytami uzdrowiskowymi oraz ofertami dla rodzin z dziećmi.

Wydania: