Andreas Ernst - kłodzki architekt. Czy warto o nim pamiętać?

Autor: 
Jerzy Żelaszkiewicz
ernst.jpg

Na spotkanie pod tym zagadkowym hasłem zorganizowane 6 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niemieckiej w Kłodzku i dyrekcję Muzeum przybyli licznie zainteresowani tematem mieszkańcy Kłodzka.
Prezentację sylwetki tego zasłużonego dla rozwoju naszego miasta architekta i budowniczego oraz jego dzieł – w postaci wielu pięknych, nie tylko secesyjnych kamienic i budowli – profesjonalnie przygotowali kustosz Joanna Jakubowicz oraz fotograf Tomasz Gmerek nie pomijając zdjęć obrazujących obecny stan techniczny, w wielu przypadkach katastrofalny, niektórych z nich. Następnie Henryk Grzybowski zaprezentował dorobek Ernsta na terenie Polanicy – Dom Zdrojowy, pijalnia wód mineralnych z salą koncertową, wille, pensjonaty, a nawet kościół parafialny.
Prezes Towarzystwa, Jerzy Żelaszkiewicz, prowadzący spotkanie, podkreślił pilną potrzebę zainteresowania się tym bardzo przedsiębiorczym i utalentowanym, prekursorskim architektem oraz nakreślił plan działania zmierzający do ratowania, szczególnie kamienic przy ul. Łużyckiej, od powolnej, bezpowrotnej degradacji. Obecni na spotkaniu radni z przewodniczącym Tomaszem Żabskim, przewodnicy kłodzkiego Oddziału PTTK, pracownicy i dyrekcja MZK, bezpośrednio zainteresowani remontami mieszkańcy i ich wspólnoty mieszkaniowe oraz internauci opowiedzieli się też za opracowaniem monografii, a szczególnie wystawy prezentującej mistrza Ernsta i jego dzieła. W podsumowaniu dyrektor Muzeum Krzysztof Miszkiewicz podkreślił historyczny wkład Andreasa Ernsta w urbanistyczny rozwój miasta zaznaczając ogromną jego rolę w budowie współczesnego wizerunku miasta, stawiającą je w czołówce najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Nie wolno nam pozostawić w zapomnieniu osoby Ernsta i jego dorobku. To wspólny głos wszystkich zgromadzonych. Poparty został deklaracjami i chęcią praktycznego wielokierunkowego działania, do wykonania na różnym szczeblu, tak w dziedzinie administracyjnej, finansowej, prawnej jak i te o charakterze doraźnym, roboczym.
Wyznaczając sobie termin następnego spotkania na późną jesień tego roku zapraszamy wszystkich interesujących się postacią A. Ernsta i jego budowlami ponownie do naszego Muzeum, należy bowiem zrealizować wiele interesujących pomysłów, aby podkreślić, że warto o nim pamiętać.

Wydania: