27 mln zł na drogi w powiecie kłodzkim!

Autor: 
inf. M. Zilbert
Interreg.jpg

29 marca br. obradujący w Ostrawie w Czechach Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przyznał wszystkim 3 projektom Powiatu Kłodzkiego dofinansowanie na transgraniczne inwestycje drogowe w wysokości 27 mln zł.
Ponad 6,5 mln euro zostanie przeznaczone przez Powiat na remonty i modernizacje dróg w gminach Radków, Duszniki-Zdrój, Szczytna, Bystrzyca Kłodzka oraz Stronie Śląskie. Dofinansowanie pochodzi z Programu Interrreg V-A Republika Czeska – Polska z osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Wszystkie przystępujące do programu projekty wymagały przed wszystkim transgranicznego wpływu realizowanych projektów, jego pozytywnego wpływu po obu stronach granicy, a także logicznego powiązania działań po obu stronach granicy i ich komplementarności. Zgodnie z wytycznymi wszystkie projekty muszą być realizowane w polsko-czeskim partnerstwie, które zakłada zarówno wspólne przygotowanie, jak i realizację czy finansowanie każdego projektu.
Projekt „Poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór Stołowych”, w którym Powiat Kłodzki jest partnerem wiodącym, otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 22 mln euro, z czego 9,5 mln zł przeznaczone będzie na inwestycje w powiecie kłodzkim. Projekt realizowany jest wspólnie z krajem Kralovohradeckim.
W ramach projektu w naszym powiecie wykonane będzie 12,5 km drogi na trasie Karłów – Łężyce – Szczytna – Duszniki-Zdrój. Wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni, położona nowa nawierzchnia asfaltowa, wykonane będzie odwodnienie dróg, zbudowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu (m. in. bariery ochronne). Na trasie będą również umiejscowione tablice informacyjne o pobliskich atrakcjach przyrodniczych i kulturowych. Realizacja rozpocznie się już niebawem, a zakończenie planowane jest na koniec 2018 r.
Drugi projekt nosi nazwę „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” i po naszej stronie dotyczy przebudowy drogi Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka (nr 3236D). Projekt realizowany będzie wspólnie z krajem Kralovohradeckim. Dofinansowanie całkowite wyniosło 9,48 mln euro, w tym dla powiatu kłodzkiego ok. 2,62 mln euro (11 mln złotych), co pozwoli na wyremontowanie 14,8 km drogi. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to grudzień 2019 roku.
Trzeci projekt, który otrzymał unijne dofinansowanie, to „Dostępność transgraniczna Hanušovice – Stronie Śląskie”, a partnerem wiodącym jest w tym przypadku kraj Olomoucky. Inwestycja po stronie powiatu kłodzkiego obejmie przebudowę drogi granica państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie (nr 3230D) na długości 7,7 km. Wykonana będzie też rekonstrukcja skrzyżowania z drogą powiatową 3256D, zbudowane zostanie rondo w Stroniu Śląskim oraz most w Bolesławowie. Zwiększy się także nośność tej drogi, co umożliwi udostępnienie jej dla transportu autobusowego. Na tę inwestycję powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 7 mln zł. Zakończenie projektu planowane jest na 2019 r.
Otrzymanie dofinansowania pozwoli Zarządowi Dróg Powiatowych na rozpoczęcie procedur i jak najszybsze przystąpienie do realizacji wszystkich zadań. Ma się to przyczynić nie tylko do poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa, ale także poprawić dostępność do leżących nieco dalej od głównych szlaków komunikacyjnych atrakcyjnych turystycznie miejscowości naszego powiatu.

W 2017 roku koszt wszystkich inwestycji drogowych powiatu przekroczy 30 mln zł. Tam gdzie było to możliwe remonty na powiatowych drogach już się rozpoczęły.

Wydania: