„Gwarantem istnienia narodu jest pamięć, o jego przeszłości i jego bohaterach.”

Autor: 
Izabela Kapitan
katy.jpg

7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku miało miejsce ważne wydarzenie patriotyczne – uroczyste posadzenie Dębów Pamięci dla uhonorowania mjr. Aleksandra Gawiny, por. Kazimierza Gawiny oraz aspirantów Policji Państwowej – Franciszka i Stanisława Pauch.
Uroczystość odbyła się w 77 rocznicę zbrodni katyńskiej i była kulminacyjnym punktem realizowanego w szkole od września 2017 r. ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Koordynatorem programu była Izabela Kapitan – nauczyciel historii. Celem projektu jest oddanie hołdu pomordowanym i przypomnienie ich sylwetek społeczeństwu polskiemu, szczególnie młodemu pokoleniu Polaków oraz zagwarantowanie im trwałego miejsca w pamięci narodu polskiego poprzez posadzenie 21.857 dębów pamięci. Drzew, które są symbolem siły, szlachetności i długowieczności. Każde z tych drzew ma upamiętnić jedną ofiarę zbrodni katyńskiej, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Ocalić od zapomnienia znaczy poznać jednego z rozstrzelanych, który był czyimś synem, bratem, ojcem i sprawić aby pamięć o tym człowieku była wiecznie żywa nie tylko w jego rodzinie. Realizację programu rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich we Wrocławiu, dzięki któremu poznaliśmy córki naszych bohaterów – p. Aurelię Kaczmarek oraz p. Irenę Gawinę-Gilecką z Kłodzka. Pani Aurelia Kaczmarek jest córką aspiranta Policji Państwowej Franciszka Paucha oraz bratanicą aspiranta Policji Państwowej Stanisława Paucha, natomiast pani Irena Gawina-Gilecka jest córką porucznika Kazimierza Gawiny oraz bratanicą majora Aleksandra Gawiny.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku, którą odprawił ks. kanonik Julian Rafałko, dziekan Dekanatu Kłodzkiego, w koncelebrze z księżmi: ks. płk Edwardem Olechą z parafii garnizonowej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kło-dzku, ks. Sebastianem Nawrockim oraz ks. Mariuszem Kubikiem – wikariuszami tutejszej parafii. Mszę uświetnił chór dziecięcy Szkoły Muzycznej I st. w Kłodzku pod kier. Katarzyny Mąki. Poczty sztandarowe wystawiły Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.
W auli Szkoły rozpoczęła się druga, artystyczna część uroczystości. Wzięli w niej udział uczniowie 1 klasy liceum integracyjnego. Spektakl przeplatany wierszami oraz piosenkami w wykonaniu Marceliny Staniów oraz Natalii Moraczewskiej przygotowały p. Małgorzata Perczyńska – nauczyciel j. polskiego oraz p. Izabela Kapitan. Część artystyczną rozpoczęła p. Izabela Kapitan, która tytułem wstępu przybliżyła cele i charakter programu i przedstawiła biogramy bohaterów. Po przekazaniu głosu prowadzącym: Dagmarze Hybsz i Marcinowi Mrukowi- uczniom kl. Ia LO, nastąpiło powitanie zebranych gości. Gośćmi honorowymi były panie Irena Gawina-Gilecka i Aurelia Kaczmarek wraz z córkami, Aleksandrą Ryng i Danutą Kościsz.
Swoją obecnością zaszczycili również: starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, inspektor Andrzej Sidorowicz- Radzikowski – komendant powiatowy Policji w Kłodzku, kpt. Michał Kowalczyk z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, płk Marzena Miszkiewicz z Zakładu Karnego w Kłodzku, kpt Małgorzata Kolbiasz z Placówki SG w Kłodzku, Piotr Występski komendant SM w Kłodzku, mjr Marek Tomaszewski z WKU w Kłodzku, Bogdan Szkwarek z Nadleśnictwa Bystrzyca Kł., Joanna Walaszczyk – dyrektor Biura Poselskiego Wicemin. Obrony Narodowej Michała Dworczyka, harcmistrz Grażyna Bróż z ZHP Komendy Hufca im. Sudeckiej Brygady WOP oraz dyrektorzy Szkół.
Zmianą Warty Honorowej wystawionej przez 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej rozpoczęła się trzecia część uroczystości, podczas której zostały posadzone Dęby Pamięci i odsłonięte pamiątkowe tablice. Uroczystość zakończyła się ekspozycją wystawy IPN o tematyce katyńskiej i pamiątek zgromadzonych przez rodziny.

Wydania: