Sezon na powiatowe inwestycje drogowe rozpoczęty

Autor: 
inf.M. Zilbert
drogi-2016 (2).jpg

Już wkrótce rozpoczną się zaplanowane na ten rok inwestycje na drogach powiatowych. Powiat kłodzki ma w planach na rok 2017 realizację inwestycji drogowych na kwotę prawie 35 mln zł.
Jako pierwsza ruszy przebudowa drogi Międzylesie – Lesica – Niemojów (nr 3274D). Koszt tej modernizacji wyniesie prawie 6 mln zł (5.875 tys). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Prace obejmą wykonanie podbudowy i położenie nowej nawierzchni, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie elementów ulic, odwodnienie korpusu drogowego i budowę murów oporowych. Inwestycję będzie realizowała firma Drogmost. W tym roku wykonany zostanie odcinek z Lesicy do granicy z Czechami w Niemojowie, a w 2018 roku – odcinek ul. Wojska Polskiego w Międzylesiu do skrzyżowania z drogą krajowa nr 33. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na październik 2018 r. 85% środków na przebudowę tej drogi zostało pozyskane w ramach konkursu ze środków RPO dla Dolnego Śląska na lata 2014-2020, który dotyczył przebudowy lub rozbudowy dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Wniosek zgłoszony przez powiat kłodzki do konkursu o dofinansowanie dostał drugą najwyższą lokatę w ocenie merytorycznej.
Z kolei droga powiatowa do Jarkowa zostanie wyremontowana dzięki środkom unijnym pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował tam będzie wzmocnienie konstrukcji podbudowy, wykonanie przepustów pod drogą, skrzyżowaniami i zjazdami, wykonanie nawierzchni, poboczy, umocnienie rowów oraz roboty wykończeniowe. Koszt tej inwestycji to blisko 1 mln zł z dofinansowaniem na poziomie 60% wartości zadania. W Jarkowie prace mają trwać do końca lipca tego roku.
Podobnie jak przy tegorocznej odbudowie drogi powiatowej nr 3272D Smreczyna – Kamieńczyk o wartości ponad 1 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 640 tys. zł pochodzi z MSWiA z programu likwidacji szkód powodziowych (po intensywnych opadach deszczu z lipca 2015 r.), a całkowity koszt zadania to ponad 2 mln zł, ponieważ w tym roku zrealizowany zostanie jego drugi etap (pierwszy wykonano za 940 tys. zł w 2016 r. przy wsparciu finansowym z Nadleśnictwa Międzylesie).
Zakres prac obejmie teraz roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy i nawierzchni, oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz roboty wykończeniowe.
Niedługo ogłoszony zostanie również przetarg na budowę nowego wiaduktu w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu ul. Unii Lubelskiej. Ta inwestycja będzie kosztowała 2,2 mln zł, z czego 1,1 mln pochodzić będzie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, a po 550 tys. zł z budżetu Powiatu i Gminy Bystrzyca. To pierwszy etap przebudowy tej ulicy. Po wybudowaniu w tym roku wiaduktu, na rok 2018 zaplanowana zostanie budowa dróg dojazdowych, tak aby stworzyć nowy ciąg komunikacyjny w tym obrębie, który umożliwi przejazd samochodom ciężarowym.
29 marca br. mają także zostać ogłoszone wyniki w ramach programu Interreg V-A republika Czeska – Polska, do którego zostały złożone 3 wnioski powiatu kłodzkiego na projekty, które w przypadku otrzymania unijnego dofinansowania rozpoczną się w tym roku i będą realizowane do 2019 roku:
- przebudowa drogi nr 3236D Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka (16 mln zł),
- poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko-czeskiego w obrębie Gór Stołowych (15 mln zł)
- oraz przebudowa drogi nr 3230D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie (10 mln zł).

Wydania: