Promocja projektu "Zielona Dolina" w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

Autor: 
inf. ZSA
ZSA1.jpg

14 marca 2017 r. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia z przedstawicielami władz Samorządowych Powiatu Kłodzkiego oraz z delegacjami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Tematem spotkania była promocja projektu „Zielona Dolina”, przedstawienie oferty dydaktyczno-naukowej UPWr oraz możliwości współpracy i rozwoju. Obecni na spotkaniu byli: rektor Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. inż. Tadeusz Triszka, prorektor ds. Studenckich i Edukacji prof. dr hab. inż. Józef Sowiński oraz dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych prof. dr hab. Barbara Kutkowska, prof. dr hab. Danuta Parylak, wicestarosta Powiatu Kłodzkiego pani Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kłodzku pani Anetta Kościuk, inspektor ds. Rolnictwa i Integracji Środowisk Wiejskich w Urzędzie Miasta i Gminy Radków pani Agnieszka Cyron, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr dr inż. Anna Ogły, dyrektor Biura Rekrutacji UPWr pani Paulina Boroń- Kacperek, pan Jan Galewicz, Irena Grodź oraz przedstawiciel kłodzkiej prasy pan Mirosław Awiżeń z czasopisma „Brama”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli szkół kłodzkich. Było nam bardzo miło powitać uczniów: Zespołu Szkół z Odziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej z panią pedagog Joanną Wereszczyńską, Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie z panią pedagog Agnieszką Kijanowską i Ewą Janigacz, Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju z panią pedagog Agnieszką Chwiłką, Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie z panią pedagog Martą Leśniak, Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza z Nowej Rudy z panią Danutą Hajzer. Oczywiście uczestnikami spotkania byli także uczniowie klas IV ZSA w Bożkowie.
Po przywitaniu gości przez pana dyrektora ZSA Józefa Kochniarczyka pan profesor dr hab. Tadeusz Trziszka zaprezentował zebranym założenia projektu Zielona Dolina, który pozwala zainicjować produkcję żywności funkcjonalnej, suplementów diety oraz nutraceutyków wytwarzanych z polskich surowców roślinnych i zwierzęcych. Celem tego programu jest również promocja i zbudowanie zdrowia w oparciu o te produkty oraz dolnośląskie zaplecze sanatoryjno- uzdrowiskowe. Jest to ogromna szansa dla miejscowych rolników i uzdrowisk kłodzkich. Założenia tego programu spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. A należy dodać, że pan profesor Trziszka zna ten region doskonale, ponieważ jest absolwentem naszej szkoły.
W części dotyczącej promocji oferty edukacyjnej UPWr oraz możliwości nawiązania współpracy głos zabrały panie: dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego UPWr dr inż. Anna Ogły, dyrektor Biura Rekrutacji UPWr pani Paulina Boroń- Kacperek. Uczniowie i ich opiekunowie z zaciekawieniem wysłuchali przedstawianych propozycji, opisując je jako ciekawe i niezmiernie przydatne do ewentualnego wyboru przyszłego kształcenia.
W trakcie spotkania uczniowie mogli sprawdzić swoje preferencje zawodowe w oparciu o podobieństwa i różnice między typami osobowości a wymaganiami zawodów. Testy przeprowadzała pani psycholog Anetta Kuklis. Największym zainteresowaniem przybyłych gości cieszyły się zajęcia warsztatowe przybliżające możliwe ścieżki kariery absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zgodne z profilami kształcenia UPWr i ZSA w Bo-żkowie. Warsztaty dotyczyły: agrobiznesu (prowadząca pani prof. Barbara Kutkowska Wydział Przyrodniczo- Technologiczny), architektury krajobrazu – dobór gatunkowy zieleni w przestrzeni miejskiej (Tomasz Romanowski, Katarzyna Nowakowska – SKN Ambasadorzy Zieleni), ogrodnictwa – warsztaty z mechanicznych szklarni (SKN ogrodnictwa) i żywienia człowieka (SKN Kuchni Molekularnej – Agata Iwańska).
Wiele się działo, kreatywnie i edukacyjnie poszerzyliśmy swoje horyzonty. Innowacyjne projekty i nowoczesne zaplecze dydaktyczno – edukacyjne stwarza szansę na rozwój naszego regionu.
I mamy nadzieję, że tym spotkaniem nasza szkoła przyczyni się do jego rozwoju.

Wydania: