Kolejne 1,8 miliona złotych dla Kłodzka

Autor: 
inf. D. Jakubowski
Klodzko 4 (1 of 1).jpg

Poprawa jakości powietrza, uporządkowanie komunikacji w mieście, czy obniżenie poziomu hałasu – to założenia projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka”, na który Gmina Miejska Kłodzko pozyskała 1,8 miliona złotych dofinansowania.
– W Kłodzku brakuje miejsc parkingowych, wiedzą o tym wszyscy kierowcy. Niestety, miasto jest dość ciasno zabudowane i ciężko w samym centrum stworzyć duży parking – mówi burmistrz Kłodzka Michał Piszko. – Najlepszym rozwiązaniem jest zatem stworzenie dużego parkingu poza ścisłym centrum i zapewnienie wygodnego dojścia choćby do rynku. Takie możliwości daje nam realizacja projektu, na który pozyskaliśmy środki zewnętrzne.
Całkowita wartość projektu to przeszło 3 miliony złotych. Dzięki tym środkom zostanie wykonany parking dla autobusów i samochodów osobowych przy wjeździe do Twierdzy Kłodzkiej – przy ul. Nowy Świat, przebudowany zostanie także parking przy ul. Zawiszy Czarnego. Dodatkowo powstaną lub zmodernizowane zostaną ciągi piesze i drogi dojazdowe do wspomnianych parkingów, wykonane zostanie również energooszczędne oświetlenie.
– Będziemy promować pozostawianie pojazdów na obrzeżach, pozwoli to na poprawę jakości powietrza w naszym mieście – dodaje Michał Piszko. – Przyczyni się również do wyeliminowania potoku aut poruszających się po centrum Kłodzka.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu: 3.047.736, 98 zł, kwota dofinansowania: 1.877.246, 01 zł.

Wydania: