Powiatowe dofinansowanie kultury, turystyki i sportu

Autor: 
inf. M. Zilbert
promesy (2).jpg

Organizacje pozarządowe realizują na terenie powiatu kłodzkiego wiele zadań na zlecenie samorządu. Corocznie Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarte konkursy ofert na zadania z zakresu kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu. W styczniu 2017 r. Zarząd Powiatu podjął uchwały o przyznaniu dotacji na projekty realizowane w 2017 ro-ku. Na zadania z zakresu kultury rozdysponowano 49.500 zł, z zakresu turystyki 15.000, a z zakresu kultury fizycznej i sportu 160 tysięcy. 6 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego przedstawiciele organizacji pozarządowych z rąk starosty Macieja Awiżenia, wicestarosty Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk oraz członka Zarządu Powiatu Piotra Marchewki odebrali promesy na dofinansowanie swoich projektów: 5 z zakresu turystyki, 14 z zakresu kultury i 27 z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Z zakresu turystyki promesy dostały m.in. projekty: „Rowerowa Ziemia Kłodzka” Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej czy „Promocja oferty turystycznej w powiecie kłodzkim poprzez stworzenie nowych szlaków wspinaczkowych oraz wykonanie przewodników turystyczno-wspinaczkowych” Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki.
Z zakresu kultury m.in. 72 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju realizowany przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju, „LV Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski” Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Kudowie-Zdroju czy „Uczta muzyczna – XVI Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna” Towarzystwa Miłośników Krosnowic.
Z zakresu sportu m.in. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku
na realizację kalendarza szkolnych imprez sportowych i działalności PSZS w 2017 r. oraz na program „Sale i boiska pełne ruchu i młodzieży”, UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie na uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i indywidualnych tenisa stołowego, Ucz-niowski Integracyjny Klub Sportowy „Sprawni razem” w Kłodzku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych czy Międzyszkolny Klub Sportowy Duszniki w Dusznikach-Zdroju na szkolenie i udział w zawodach w biathlonie letnim.

Wydania: