Gmina w liczbach

Autor: 
inf. GNR

W roku 2016 w Gminie Nowa Ruda m.in.: przebudowano 5 dróg gminnych o łącznej długości ponad 5 kilometrów; odbudowano 2 mosty gminne oraz wykonano płytę tymczasową mostu; przebudowano oświetlenie uliczne oraz zamontowano nowe punkty świetlne w liczbie 26 sztuk; przeprowadzono remonty w 3 przedszkolach i szkole podstawowej; wybudowano boisko wielofunkcyjne, siłownię plenerową i rozpoczęto budowę sali sportowej; wykonano 257 robót budowlanych poprawiających stan technicznego budynków i lokali komunalnych na kwotę prawie 1 miliona złotych. Uruchomiono po raz pierwszy Fundusz Sołecki, dzięki któremu każda wieś mogła zrealizować najpotrzebniejsze inwestycje i zakupy. Gmina wsparła także budowę 2,3 km dróg powiatowych.
W roku 2017 zaplanowano większą liczbą inwestycji. Tylko w lutym ogłaszane lub rozstrzygane są przetargi na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, Sali Myśliwskiej w Woliborzu oraz budynków przedszkoli – w Woliborzu, Przygórzu i Jugowie. W lutym ogłaszany jest także przetarg na budowę ścieżki rowerowej we Włodowicach oraz ruszają pierwsze prace mające na celu udostępnienie rowerzystom trasy dawnej Kolejki Sowiogórskiej.

Wydania: