Wydarzenia kulturalne w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
UGNR
Jasełka w Przedszkolach Samorządowych.jpg
Spotkanie_Noworoczne_2_fot.jpg

* Spotkanie Noworoczne Gminy Nowa Ruda
* Jasełka w Przedszkolach Samorządowych
W ostatnich dniach grudnia, w przedszkolach samorządowych na terenie gminy Nowa Ruda, zorganizowano spotkania wigilijne. Dzieci przedstawiły jasełka i zasiadły wspólnie z opiekunami przy świątecznym stole. W tych szczególnych dniach, najmłodszym towarzyszyła wójt Adrianna Mierzejewska, która podsumowała: - Dziękuję Dyrektorom i Pracownikom przedszkoli za zaproszenie oraz miłą, rodzinną atmosferę, podczas bożonarodzeniowych spotkań.
* Wspólnie dla kultury
Dużym projektem transgranicznym, na który gmina pozyskała środki zewnętrzne jest projekt „Wspólnie dla kultury” planowany do realizacji na lata 2016-2020. W okresie realizacji zorganizowane zostaną 3 edycje wydarzeń kulturalnych pod nazwą: Literatura na ganku, Musical, Dzień Czeski i Festiwal Artystyczny. Wszystkie wydarzenia odbędą się przy zaangażowaniu i współudziale miast partnerskich Broumova, Nowej Rudy i Radkowa. Dodatkowo zakupiony zostanie m.in. sprzęt estradowy.
Szacunkowa wartość projektu, współfinansowanego na poziomie 85%, ze środków EFRR w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, wynosi 235 000 zł.

Wydania: