Wodociągowe inwestycje

Autor: 
D. Jakubowski

Ostatnie dwa lata były niezwykle pracowite dla Wodociągów Kłodzkich Sp. z o.o. W tym okresie spółka wymieniła kilkadziesiąt przyłączy oraz ponad 1200 metrów sieci wodociągowych. Między innymi w rejonie ulic: Żeromskiego, Półwiejskiej, Walecznych, Krasińskiego, Czeskiej oraz na Owczej Górze. Zainstalowano nowe punkty monitoringu sieci, zakupiono sprzęt do diagnostyki wycieków, zmodernizowano stację pomp oraz systematycznie wymieniano wodomierze na nowocześniejsze. W ramach renowacji starych sieci dokonane zostały naprawy oraz zainstalowno nowe urządzenia w obrębie ulic: Lutyckiej, Walecznych i Tetmajera. Dokonując racjonalizacji wydatków i wprowadzając oszczędności w zużyciu energii, zakupiono nowoczesne pompy do wody i ścieków, a także nowe pojazdy techniczne. Wybudowano nową pompownię wody czystej przy ulicy Korczaka. Wodociągi Kłodzkie zmodernizowały także budynki administrowane przez Spółkę. Z kolei w tym roku w ramach leasingu do Wodociągów trafi nowoczesny pojazd specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanalizacji oraz usuwania zapiaszczenia kanalizacji. Wodociągom udało się pozyskać prawie 10 milionów złotych z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kłodzku”. Całość zadania, realizowanego w latach 2017-2019, wyniesie ponad 18 milionów złotych. Niebawem planowana jest modernizacja oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków, remont sieci kanalizacyjnej na długości 1,2 km oraz budowa nowej sieci w rejonie ulicy Zajęczej o dł. 1,7 km.

Wydania: