Odpady komunalne według zużycia wody

Autor: 
inf. M. Matusz

Od 1 stycznia 2017 r. w Gminie Radków opłata za odbiór odpadów komunalnych naliczana jest w oparciu o średniomiesięczną ilość wody zużytej na nieruchomości, określonej na bazie zużycia wody z roku poprzedniego. Jest to obligatoryjne dla wszystkich mieszkańców. Wcześniej ta metoda również była stosowana, ale w stosunku do około 30 proc. mieszkańców – budynki, w których są funkcje mieszkalne i użytkowe. W przypadku pozostałych, czyli budynków mieszkalnych, opłata naliczana była od liczby osób zamieszkałych pod danym adresem.
Od początku tego roku opłata naliczana jest w oparciu o średniomiesięczną ilość wody zużytej w nieruchomości, określonej na bazie zużycia wody z roku poprzedniego. Nowe stawki wynoszą: 4,30 zł za 1m3 wody zużytej miesięcznie przy selektywnej zbiórce i 7,30 zł za 1m3 wody zużytej miesięcznie przy nieselektywnej zbiórce odpadów komunalnych. W stosunku do nieruchomości, które wodę pobierają wyłącznie z własnych ujęć, ale są podłączone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, stosowany jest następujący przelicznik: ilość osób na nieruchomości pomnożona przez stawkę ryczałtową w wysokości 3 m3 wody, a następnie wynik pomnożony przez stawkę za segregację. W przypadku nieruchomości, które nie mają ani wody ze zbiorczej sieci, ani nie odprowadzają ścieków do zbiorczej kanalizacji, stosowany jest taki sam przelicznik, tyle że z zastosowaniem stawki ryczałtowej 2,4 m3 wody. Osób, które rozliczane są według tego ostatniego równania, w Gminie Radków jest niewiele – 1,5 proc. łącznie.
Przy naliczaniu opłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie ilości zużytej wody – po pierwsze – nie ma już potrzeby bieżącego zgłaszania zmieniającej się liczby osób, zamieszkałych pod danym adresem. Po drugie, jeśli w któ-rejś nieruchomości prowadzony jest nierejestrowany wynajem pokoi, to nowa metoda pozwala na niejako samoczynny wzrost opłaty za śmieci.

Wydania: