Zasłużeni dla Powiatu Kłodzkiego

Autor: 
inf. M. Zilbert
zasłużeni.jpg

Na 10 uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, która odbyła się 16 grudnia w Auli im. Arnoszta w kłodzkim Liceum im. B. Chrobrego, wręczono po raz pierwszy honorowe odznaki „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”. Otrzymały je osoby i instytucje, które swoją działalnością w szczególny sposób zapisały się w historii powiatu kłodzkiego.
Uchwały w sprawie nadania odznak podjęte zostały 30 listopada 2016 r. na 9. sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, natomiast samą odznakę ustanowiono uchwałą RPK nr VII/64/2015 z dnia 30 września 2015 roku. Wzór odznaki oraz sposób jej noszenia został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Autorem projektu odznaki jest kłodzki artysta plastyk Bogdan Wieczorek.
Odznaka „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym – obywatelom polskim i cudzoziemcom, a także organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, podmiotom gospodarczym o różnych formach organizacyjno-prawnych i instytucjom działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W 2016 roku odznaką „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” uhonorowani zostali:
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko-Kłodzka
• Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
• Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
• Miejski Chór Mieszany LUTNIA
• Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kłodzku
• Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kłodzku
• Towarzystwo Miłośników Polanicy
• Zawodowa Specjalistyczna Rodzina Zastępcza w Nowej Rudzie, prowadzona przez Annę Marcinkiewicz i Tomasza Marcinkiewicza
• Jerzy Kazimierz Błażejewski
• Irena Dąbek
• Eugenia Jakubowicz – s. Łucja
• Bolesław Jaśkiewicz
• Jerzy Kobryń
• Kazimierz Korecki
• Jan Krombach
• Mieczysław Krywieńko
• Wiesław Lewicki
• Andrzej Merkur
• Jan Ostapowicz
• Stanisław Paluszek
• Franciszek Piszczek
• Zygmunt Sapieha
• Tadeusz Szewczyk
• Eliasz Załuski

Wydania: