Miliony na tereny zielone

Autor: 
inf. D. Jakubowski
Foto: 
J. Dolata
zieleń.jpg

12 grudnia 2016 r. w warszawskiej siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko i skarbnik Gminy Miejskiej Kłodzko Wioletta Srokowska-Chmiel podpisali umowę na realizację projektu pn. „Rozwój Terenów Zieleni w Mieście Kłodzku”.
W ciągu najbliższych trzech lat w parki i skwery znajdujące się na terenie Kłodzka zainwestowanych zostanie 4,5 miliona zł (dofinansowanie wyniesie 3.693.080,00 zł). Zmodernizowane zostaną lub powstaną: Park Esperanto, Park Przyjaźni Wojsk Górskich, Park Kusocińskiego-Promenada, skwer przy ul. Reymonta, ul. Kasztanowej, ul. Łużyckiej i ul. Warszawy Centrum.
Całkowita powierzchnia objęta projektem to 5,57 ha. Pierwsze prace ruszą już wiosną 2017 r.

Wydania: