Inwestycje w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
inf. UGNR
Europejski Dom Spotkań Młodzieży na sprzedaż.jpg
Inwestycje drogowe_Jugów, ul.jpg
Remont Przedszkola Samorządowego.jpg

* Inwestycje drogowe
W grudniu ub.r., na terenie Gminy Nowa Ruda realizowano kolejne inwestycje drogowe. Jedną z nich była przebudowa drogi gminnej Czerwieńczyce-Dzikowiec Dębówka, na długości 2,2 km. Koszt całkowity zadania wynosi 702 749,34 zł. W związku otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 562 199,00 zł i Nadleśnictwa Jugów wysokości 120 000,00 zł, udział własny gminy wyniósł 20 550,34 zł.
Inną wykonaną w ostatnich tygodniach inwestycją, była przebudowa ulicy Brzozowej w Jugowie. Jej koszt całkowity w wysokości 255 138,84 zł został częściowo obniżony w związku z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dofinansowania o wielkości 131 040,00 zł.
* Remont Przedszkola Samorządowego
W Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie zakończył się remont dwóch sal. Pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble dydaktyczne. Udział w projekcie, oprócz przeprowadzenia ww. prac, umożliwi dzieciom z Bożkowa poznanie rówieśników z Hronova, w ramach wspólnych wycieczek dydaktycznych. Dla nauczycieli będzie to okazja do dzielenia się swoimi doświadczeniami z czeskimi kolegami, wymiany dobrych praktyk i poznania systemu edukacyjnego sąsiadów.
Transgraniczny projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Zrealizowano pierwszy etap prac, który dotyczy wykonania robót budowlanych w kwocie 26 589,09 zł i zakupu umeblowania do sal w wysokości 13 251,63 zł.
* Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kł.: numer działki: 414/5 i 414/6 (AM-1), pow. 0,6557 ha, cena wywoławcza nieruchomości: 1 000 000,00 zł +VAT, wysokość wadium: 200 000,00 zł płatne do dnia 6.02.2017 r. II przetarg odbędzie się w dniu 10.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 1 o godzinie 12.00. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.gmina.nowaruda.pl, zakładka „Gospodarka”, pozycja „Przetargi-Mienie Komunalne”. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym, p. nr 15, tel. 74 872 0918 w godzinach pracy urzędu.

Wydania: