Współpraca na kilku płaszczyznach

Autor: 
inf. M. Matusz
Polska-Czechy.jpg

Gmina Radków ma nowego partnera po stronie czeskiej – dziewiętnastego w ogóle. Tym razem jest to miasto Mezimesti.
- Przyspieszenie nastąpiło w związku z powstawaniem nowego traktu – od przejścia granicznego w Tłumaczowie przez Ścinawki do Gorzuchowa. Przebudowa pierwszego odcinka ruszyła 24 października. Z drugiej strony budowana będzie droga w kierunku Mezimesti, połączona z „krajówką”, więc czeskie miasto jest dla nas ważnym partnerem – mówi burmistrz Jan Bednarczyk. - Pod uwagę bierzemy więc współpracę wynikającą z nowej osi transportowej, zaangażowanie w rozwój ścieżek rowerowych, wymianę doświadczeń kulturalnych...
Porozumienie pomiędzy Gminą Radków a Miastem Mezimesti o nawiązaniu współpracy międzynarodowej i stosunków partnerskich, podpisane 11 października br., podobnie jak inne tego typu porozumienia zakłada współpracę wielokierunkową. Pod uwagę wzięte zostały takie dziedziny, jak: kultura, oświata, nauka, technika, sport i gospodarka. Ponadto partnerzy ustalili, iż podstawową płaszczyznę współpracy powinny stanowić bezpośrednie kontakty między społeczeństwami, w związku z tym zobowiązują się do popierania i inspirowania wszelkich inicjatyw ze strony mieszkańców.
Foto: Starostka Eva Müc-ková i burmistrz Jan Bednarczyk

Wydania: