Spotkanie z gestorami usług turystycznych

Autor: 
inf.UGNR
Wójt spotkała się z gestorami usług turystycznych.jpg

W dniu 18 maja 2016 r. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kł. odbyło się spotkanie z gestorami bazy noclegowej i turystycznej. Pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska. Oprócz osób prowadzących agroturystykę na terenie gminy, na spotkanie przybyli także zaproszeni goście do prowadzenia panelu dyskusyjnego oraz gość honorowy wójt Gminy Dzierżoniów, Marek Chmielewski.
Po powitaniu gości, swoimi doświadczeniami w prowadzeniu tego typu działalności podzieliła się pani Kazimiera Frodyma z Nowego Gierałtowa, która prowadzi agroturystykę od ponad 20 lat i jest zdobywczynią nagrody dla najlepiej zorganizowanego gospodarstwa agroturystycznego w powiecie kłodzkim. Kolejnym prelegentem był Piotr Postrożny, który omówił sposoby promowania gospodarstw agroturystycznych, ze zwró-ceniem szczególnej uwagi na promocję w mediach elektronicznych. Na przykładzie internetowej strony swojej przed-mówczyni omówił informacje, jakie powinny się na niej znaleźć, a także zwrócił uwagę na potrzebę dobrego tzw. wypozycjonowania strony, czyli łatwego odnalezienia w wyszukiwarkach. W merytorycznej części spotkania wzięła udział także dyrektor banku BZWBK – Monika Rudzka, która omówiła niektóre produkty finansowe umożliwiające utworzenie lub rozwój działalności agroturystycznej.
Podczas dyskusji uczestnicy pytali panią Frodymę o sprawy dotyczące żywienia gości, jakie są wymagania sanitarne, a także frekwencję i opłaty, jakie pobiera od swoich gości. Piotr Postrożny pytany był o koszty związane z utworzeniem strony internetowej i jej utrzymaniem, a Monika Rudzka – o sposoby udokumentowania zdolności kredytowej.
Na zakończenie spotkania dyrektor CKGNR Gabriela Buczek i Edward Kozłowicz poinformowali o kalendarzu imprez organizowanych w 2015 roku na terenie Gminy Nowa Ruda, podkreślając kilka wydarzeń, które mają już nie tylko zasięg krajowy ale i międzynarodowy, co z pewnością wpłynie na większe zapotrzebowanie na bazę noclegową.
Wójt gminy dziękując za udział w spotkaniu zapewniła, że tego typu spotkania będą się odbywały cyklicznie, a na kolejne postara się zaprosić m.in. przedstawicieli urzędu skarbowego i sanepidu.

Wydania: