Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości

Autor: 
inf. Daniel Jakubowski

Pod koniec tego roku złożony zostanie wniosek o środki zewnętrzne na realizację projektu „Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości”. Projekt, jeżeli Gmina Miejska Kłodzko otrzyma dofinansowanie, zacznie być wdrażany w połowie przyszłego roku.
Obecnie trwają konsultacje, dzięki którym wskazane zostanie, co Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości powinien posiadać, tzn. jaką infrastrukturę powinien zapewnić przedsiębiorcom chcącym ulokować w nim swoją firmę.
– Utworzenie Kłodzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości ma wspomóc rozwój działalności gospodarczej w naszym mieście – mówi burmistrz Michał Piszko. – Aby tak się stało, przedsiębiorcy muszą mieć zapewnioną możliwość dobrego startu. A to właśnie – poprzez preferencyjne warunki, wsparcie biznesowe, szkolenia, itp. – może zagwarantować Inkubator.
Kłodzki Inkubator Przedsiębiorczości będzie przedsięwzięciem wpierającym i promującym przedsiębiorczość. Do dyspozycji będą nowoczesne biura, przewiduje się stworzenie sali konferencyjnej, właścicielom firm zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, odbywać się w nim będą warsztaty zwiększające kompetencje, itd. Będą mogli z niego korzystać przedsiębiorcy już działający na lokalnym rynku, jak i dopiero rozpoczynający swoją aktywność. Ma to być miejsce, w którym swoje doświadczenia będą mogły wymienić osoby ze świata biznesu, nauki.
Firmy decydujące się na umieszczenie swojej działalności w Inkubatorze powinny wykazać, w jaki sposób ich działalność będzie wspierać rozwój specjalizacji regionu, wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Mowa tu o następujących obszarach: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Chętni do ulokowania swojej działalności gospodarczej w Kłodzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości proszeni są o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie www.klodzko.pl.

Wydania: