22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku

Autor: 
Mirosław Awiżeń
karpatczycy.jpg

Major Piotr Rupa został nowym dowódcą 22 kbpg z jednoczesnym awansem do stopnia podpułkownika a rozkaz ten wręczył zainteresowanemu sekretarz stanu w Min. Obrony Narodowej p. Bartosz Kownacki.
Przy okazji tej wizyty Wiceminister (a my, dziennikarze wraz z nim) zapoznaliśmy się z zadaniami „Kłodzkich górali”. Żołnierze zaprezentowali wyposażenie, jakim dysponują, a także wybrane elementy szkolenia (wspinaczka, walka wręcz, ewakuacja rannego z pola walki...).
Te pokazy naprawdę zrobiły na mnie wrażenie.

Wydania: