Absolwent ZSA w Bożkowie nowym Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Autor: 
inf. ZSA
Foto: 
Fot. Tomasz lewandowski (www.glos.up.wroc.pl) za zgodą administratorów strony i dzięki uprzejmości Autora.
rektor.jpg

Niezmiernie miło nam poinformować, że na zebraniu wyborczym 3. marca 2016 r. Uczelniane Kolegium Wyborcze wybrało prof. dr. hab. inż. Tadeusza Trziszkę na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kadencję 2016-2020.
Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że nasz absolwent (Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie) obejmie tak zaszczytne stanowisko na uczelni, która od lat jest naszym opiekunem naukowym i może być partnerem wielu wspólnych projektów.
Życzymy JM sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.
Profesor uczęszczał do naszej szkoły w latach 1962-1967 i ukończył 5-letnie technikum rolnicze w Państwowym Technikum Rolniczym w Bożkowie. Liczymy, że JM Rektor Elekt zaszczyci nas swoją obecnością na Jubileuszu 70-lecia szkoły naszej placówki i Zjeździe Absolwentów w dniach 3-4 czerwca br.

Wydania: