WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD PATRONATEM DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Exlibris Siedemdziesięciolecia

Autor: 
inf.wł.
A1m.jpg
A2m.jpg

1. W przewidzianym regulaminem terminie do siedziby Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego wpłynęło ponad 200 prac z następujących placówek oświatowych i kulturalnych Dolnego Śląska: Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, Małe Studio Plastyczne przy Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku, Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
2. Komisja konkursowa w składzie: Anna Szmatuła (przewodnicząca Komisji), Klaudia Lutosławska-Nowak, Malwina Karp i Mieczysław Kowalcze przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
• w grupie A: osoby urodzone po 31 grudnia 2005 roku:
1 miejsce Iga Skaczyło, opiekun plastyczny: Renata Szpak Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
2 miejsce Dominik Jankowski, opiekun plastyczny: Ewa Prusko Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
3 miejsce Wojciech Opaliński, opiekun plastyczny: Renata Szpak Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
wyróżnienie Ola Wiater, opiekun plastyczny: Renata Szpak Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
wyróżnienie Hania Sokół, opiekun plastyczny: Renata Szpak Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
wyróżnienie Ania Miszkiewicz, opiekun plastyczny: Renata Szpak Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
• w grupie B:
osoby urodzone między 1 stycznia 2000 a 31 grudnia 2005 roku:
1 miejsce Agata Michoń, opiekun plastyczny: Grażyna Tomaszewska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku
2 miejsce Roksana Majewska, opiekun plastyczny: Renata Szpak
Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
3 miejsce Karolina Kruczek, opiekun plastyczny: Maria Śliwowska
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł.
wyróżnienie Paulina Bąk, opiekun plastyczny: Renata Szpak
Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
wyróżnienie Iga Komorowska, opiekun plastyczny: Grażyna Tomaszewska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku
wyróżnienie Aleksandra Homa, opiekun plastyczny: Renata Szpak
Małe Studio Plastyczne przy KCKSiR Kłodzko
• w grupie C: osoby urodzone przed 1 stycznia 2000 roku:
1 miejsce Aniela Dobecka, opiekun plastyczny: Maria Śliwowska
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł.
2 miejsce Piotr Orbach, opiekun plastyczny: Bogdan Wieczorek
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
3 miejsce Aniela Dobecka, opiekun plastyczny: Maria Śliwowska Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kł.
wyróżnienie Zuzanna Antosik, opiekun plastyczny: Bogdan Wieczorek Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
wyróżnienie Krzysztof Leśniak, opiekun plastyczny: Bogdan Wieczorek Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
wyróżnienie Celina Przybytkowska, opiekun plastyczny: Bogdan Wieczorek Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich plastycznym opiekunom bardzo, bardzo gratulujemy i jednocześnie zapraszamy 15 stycznia 2016 roku godz. 10.00 na uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy prac do czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku pl. B. Chrobrego 1 (w Ratuszu).

Wydania: