Tadeuszowi Różewiczowi Teresa Kępowicz

Autor: 
Teresa Windyka
Dom lalek pamięci Henryka Tomaszewskiego.jpg

Wystawa „Zawsze fragment” Teresy Kępowicz jest zwieńczeniem nowatorskiego, interdyscyplinarnego przedsięwzięcia – bezpośredniego zestawienia malarstwa i poezji, mającego na celu wzmocnienie doznań i emocji u odbiorcy. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a współorganizatorami muzea: Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Sportu i Turystyki w Karpaczu i Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Oddz. Dom Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.
Zestawiając swoje malarstwo z poezją Tadeusza Różewicza (1921-2014), Teresa Kępowicz pragnie dowieść, że sztuki te nie tylko istnieją obok siebie, ale też ich wzajemne przenikanie się i uzupełnianie tworzy nową wartość.
Zamierzeniem artystki było namalowanie cyklu obrazów do wybranej twórczości Tadeusza Różewicza. Cykl, który powstał w lipcu ub. roku, składa się z 12 obrazów olejnych w formacie ok. 100 x 70 cm oraz 11 przedruków wierszy, stanowiących inspirację dla poszczególnych obrazów.
Teksty utworów wydrukowano na papierze czerpanym z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Wybór do projektu utworów o Dolnym Śląsku nie jest przypadkowy. Ma on uświadomić odbiorcy fakt fizycznej obecności wybitnego poety, dramaturga i prozaika, Tadeusza Różewicza w tym regionie i podkreślić jego związek z Karkonoszami i Dolnym Śląskiem. Jest to hołd złożony poecie, który swoją twórczością sprawił, iż kultura polska zakorzeniła się w Karkonoszach równie głęboko jak niemiecka.
Wystawa jest także formą promocji Dolnego Śląska w kraju i zagranicą. Może być prezentowana również dla uświetnienia uroczystości związanych z osobą Tadeusza Różewicza.
Ze względu na montaż systemu przeciwpożarowego w Muzeum Papiernictwa i utrudnienia z tym związane, o dokładnej dacie otwarcia ekspozycji poinformujemy za pomocą strony internetowej www.muzeumpapier-nictwa.pl . Planowany termin wernisażu – pierwsza połowa stycznia 2016.

Wydania: