Rozmowa z burmistrzem Polanicy Zdroju Jerzym Terleckim

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- Jaki był ten miniony, 2015 rok?
- Nie najgorszy. Był to rok „przejściowy” – skończyły się środki zewnętrzne /unijne/ z poprzedniego „rozdania”, a jeszcze nie ruszyły te na lata 2014 - 2020. A więc radziliśmy sobie bez tego zasadniczego wspomagania. Tak nawiasem – rok 2016 też nie zapowiada się w tym względzie rewelacyjnie, bowiem nie można liczyć na uruchomienie środków unijnych /zewnętrznych/ od razu.
- To przypomnijmy Czytelnikom, co udało się zrobić w Gminie?
- Choćby to, że w tym 2015 roku zmniejszyliśmy nasze zadłużenie, spłacaliśmy zobowiązania związane z korzystaniem z wcześniejszych środków unijnych. Polanica Zdrój jest w dobrej kondycji finansowej. Tak pod tym względem, jak i merytorycznym jesteśmy gotowi do aplikowania o środki zewnętrzne. Trzeba też zaznaczyć, że sama Polanica Zdrój jest się w stanie utrzymać i rozwijać z sumy podatków, które wpływają do budżetu Gminy. Nawet bez dotacji jesteśmy w stanie bilansować swoje dochody i wydatki. Oczywiście umiejętnie wykorzystywane środki zewnętrzne pozwalają na o wiele szybszy rozwój. Wracając do 2015 roku – zrobiliśmy sporo, ale jak zwykle chciałoby się więcej. I tak: zrealizowaliśmy przebudowę ul. Łąkowej, przebudowaliśmy ul. Wojska Polskiego, wybudowaliśmy corso, zakończyliśmy rekultywację wysypiska śmieci, wybudowaliśmy kompleks boisk wielofunkcyjnych przy szkole „Edukator”, wymieniliśmy także wodociąg wzdłuż ul. Bolesława Prusa, a także przygotowaliśmy się do przebudowy ul. Warszawskiej (zadanie do wykonania po uzgodnieniach z zarządem dróg wojewódzkich - ta ulica jest „wojewódzka” - dop. red.).
- Rzeczywiście sporo się udało i warto było przypomnieć. A jak będzie wyglądać budżet gminy miejskiej Polanica Zdrój na 2016 rok?
- Mamy już przygotowany projekt budżet na 2016 rok. (Rozmowa odbyła się przed 29. grudnia 2015 roku z uwagi na cykl miesięczny wydawania gazety, a więc przed zatwierdzeniem budżetu przez Radę Miejską gminy Polanica Zdrój, dlatego dane mogą ulec zmianom. Gdyby takowe nastąpiły, przekażemy je Państwu w następnym wydaniu „GP” - od. red.)
* Dochody Gminy na rok 2016 ustala się w wys. 23 mln 608 tys. 201 zł,
w tym: dochody bieżące 21mln 538 tys. 201 zł, dochody majątkowe 2 mln 70 tys. zł.
* Wydatki Gminy na 2016 r. ustala się w wysokości 22 mln 255 tys. 381 zł, w tym m.in.: wydatki bieżące 20 mln 850 tys. 681 zł, dotacje udzielone z budżetu gminy 3 mln 215 tys. 945 zł, wydatki majątkowe 1 mln 404 tys. 700 zł.
* Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 mln 352 tys. 820 zł.
* Tworzy się rezerwę w wysokości 150 tys. zł.
* Upoważnia się Burmistrza miasta do, m.in.: dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach działu, za wyjątkiem środków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
* Ustalono również limity, m.in. z zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 mln zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Zródłem spłaty kredytu będą dochody własne. Takie są założenia podstawowe.
- Nie mogę oprzeć się „wielkiej polityce” i pytam Ciebie: czy zmiany rządu w Polsce nie spowodują zmian i w samorządach?
- Na tę chwilę trudno powiedzieć. Mówiło się już o wcześniejszych wyborach samorządowych, ale wydaje się, że raczej ich nie będzie. Ja mam nadzieję, że polityka rządowa wobec samorządów będzie taka, iż rząd będzie wzmacniał role samorządów w Polsce a nie je osłabiał. Na razie nie ma co politykować. Czas okaże, a ja muszę, i chcę, robić swoje. Czyli to, co do mnie należy jako burmistrza Polanicy Zdroju.
- Dziękuję za rozmowę. Życzę od całej redakcji wszystkiego najlepszego mieszkańcom gminy miejskiej Polanica Zdrój w tym 2016 roku.

Wydania: