Powiatowa Spartakiada w Nowej Rudzie

Autor: 
Irena Caryk
1spartakiada.jpg

Wytrwałości nie brakuje organizatorom, a przede wszystkim uczestnikom wielkiego, pięknego przedsięwzięcia, jakim stała się Powiatowa Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Już po raz XVII w pierwszą sobotę października na zaproszenie Stowarzyszenia „Nasza Nadzieja“ przybyli do Centrum Turystyczno-Sportowego zawodnicy ze szkół specjalnych, integracyjnych Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomcy i to nie tylko z powiatu kłodzkiego, ale i z Mikoszowa i z Brou-mova. Sportowcy we wszelkich możliwych konkurencjach zdobywali punkty, by zasłużyć na medal, a szczerze pomagali im wolontariusze.
Dlatego nie sposób nie docenić młodych ludzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z parafii w Słupcu z jego prezesem Wojciechem Budniakiem i członków Szkolnego Klubu Wolontariusza pani Magdaleny Schmidt oraz tych, któ-rzy dawno ukończyli gimnazjum i tych, którzy obecnie są już studentami. Do przedstawionych wolontariuszy dołączyli noworudzcy uczniowie z OHP, LO i z ZPS z Kłodzka. Wiernym pięknej idei wolontariatu pozostał Damian Wolanin, który już jako Ratownik Medyczny zadbał o bezpieczeństwo uczestników.
Jak zawsze pięknej imprezie towarzyszyli niezawodni honorowi goście: senator RP Stanisław Jurcewicz, posłanka na Sejm RP Monika Wielichowska, burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński, prezes CTS Paweł Marciniak, dyrektorka Gm Nr 2 Mariola Sójka i dyrektor SP Nr 7 Jarosław Przybył. Spartakiada odbywała sie zgodnie z ustalonym rytuałem: owacyjne przywitanie wszystkich uczestników, zapalenie znicza i przyrzeczenie wyrażające wiarę w zwycięstwo. Za silną wolę, za wysiłek wszystkich obdarowano medalami, a Puchar Przechodni w 2015 roku wygrali zawodnicy z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku.
Stowarzyszenie „Nasza nadzieja” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli organizować Spartakiadę, a szczególnie wszystkim wychowawcom, opiekunom - i zawodników i wolontariuszy.

Wydania: