Apel do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w strukturze Sądu Rejonowego w Kłodzku

Autor: 
Zbigniew Łopusiewicz

Szanowny Panie Ministrze,
Przedstawiciele samorządów lokalnych Powiatu Kłodzkiego z niepokojem odnoszą się do informacji o zmianie w strukturze Sądu Rejonowego w Kłodzku, polegającej na likwidacji Wydziału Pracy. Z doniesień prasowych wynika, że restrukturyzacja w sądzie związana jest z programem oszczędnościowym wdrażanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Powiat Kłodzki położony jest w południowo-zachodniej części Polski. Jest terytorialnie jednym z największych powiatów w kraju. Powierzchnia powiatu wynosi 1643,37 km2.
Pod względem wielkości powierzchni Powiat Kłodzki zajmuje pierwsze miejsce spośród dolnośląskich powiatów. Jego siedzibą jest miasto Kłodzko. Ma on kształt czworokąta, wcinającego się w obszar Czech. Pod względem liczby ludności (ok. 166 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów Dolnego Śląska. Gęstość zaludnienia wynosi 100 mieszkańców na 1 km2
W skład powiatu wchodzi czternaście gmin:
* gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój,
* gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna
* gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda.
W obrębie powiatu znajduje się 11 miast: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Lądek - Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna.
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Powiecie Kłodzkim wynosi kilka tysięcy.
Samorządy lokalne wyrażają swoją dezaprobatę do zapowiedzianych zmian w strukturze Sądu Rejonowego w Kłodzku. Przeniesienie spraw obsługiwanych przez Wydział Pracy kłodzkiego Sądu do innego Sądu na terenie w ogóle innego powiatu (prawdopodobnie w Ząbkowicach Śląskich) znacząco utrudni dostęp mieszkańców gmin Powiatu Kłodzkiego do dochodzenia swoich praw, w szczególności praw pracowniczych. Można mieć pewność, że będziemy mieli do czynienia z wydłużeniem procesu sądowego, a nawet z przewlekłością prowadzenia spraw.  Brak jest również racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia ekonomicznego, bowiem oszczędności z tytułu likwidacji naszym zdaniem będą pozorne.
W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Wydziału Pracy w strukturze Sądu Rejonowego w Kłodzku rozpatrzono tysiące spraw, zaś Wydział zawsze oceniany był bardzo wysoko, zarówno pod względem sprawności oraz poziomu orzecznictwa.
Przedstawiciele samorządów Powiatu Kłodzkiego pragną podkreślić, że funkcjonowanie Sądu w Kłodzku ma swoje historyczne i społeczne uzasadnienie. Powolne ograniczanie katalogu spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy będzie miało bardzo negatywny wpływ na całe środowisko prawnicze w Powiecie Kłodzkim, kancelarie adwokackie, radcowskie i notarialne. Nie bez znaczenia jest wreszcie stabilizacja pracy sędziów i urzędników sądowych.
Co więcej, następowała będzie powolna degradacja Kłodzka i Powiatu Kłodzkiego jako ośrodka sądowego.
Nie mniej ważnym argumentem w kontekście ograniczania funkcjonowania Sądu w Kłodzku ma ostatni remont Sądu, na który wydatkowano znaczne kwoty.
Mając na uwadze dobro społeczności lokalnej zarówno przedstawiciele samorządu powiatowego jak samorządów gminnych wyrażają negatywne stanowisko w przedmiotowej sprawie i jednocześnie zwracają się do Ministra Sprawiedliwości o dogłębne przeanalizowanie przedstawionych powyżej argumentów i zmianę decyzji w sprawie likwidacji Wydziału Pracy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku.
W imieniu wspólnoty samorządowej,
Zbigniew Łopusiewicz Burmistrz Stronia Śląskiego

Wydania: