Współpraca w sprawie ochrony zabytków

Autor: 
inf. ŁP
broumov.jpg

Przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego (starosta Maciej Awiżeń i etatowy członek Zarządu Piotr Marchewka), Miasta Broumova (burmistrz Jaroslaw Bitnar), Fundacji Pałac Gorzanów (prezes Alicja Siatka), Omnium o.s. (czeskiej organizacji pozarządowej zajmującej się funduszami na ochronę zabytków – prezes Jakub Děd), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (Maria Ptak), Zakładu Historii Sztuki i Kultury Baroku Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Andrzej Kozieł) oraz Studiów Podyplomowych Architektury Krajobrazu Politechniki Wrocławskiej (dr inż. arch. Artur Kwaśniewski) podpisali 6 sierpnia 2015 r. w Broumovie list intencyjny inicjujący współpracę w dziedzinie badań, ochrony dziedzictwa kulturowego, dokumentacji i restauracji zabytków oraz ich otoczenia i elementów krajobrazu. Wspólne działania mają obejmować także edukację, upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i jego ochrony oraz stworzenie transgranicznego szlaku kulturowego.

Wydania: