Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku - wystawa fotografii Barbary Górniak

Autor: 
D. Chmielarz
SAM_1903.jpg
SAM_1915.jpg

Jako dzieło architektoniczne Kościoły Pokoju pozostają ponadczasowym przekazem, świadczącym o determinacji i sile ducha – mówiła w jednym z wywiadów Barbara Górniak – powstały wbrew wszelkiej logice ludzkiej. Miały być byle jakie, wyglądać z daleka jak stodoły.
Powstały w drugiej poł. XVII w. w następstwie pokoju westfalskiego, kończącego wojnę 30-letnią. Prawo do ich wybudowania przyznał śląskim luteranom katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg. Znajdowały się na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. Były trzy – w Głogowie, Jaworze i Świdnicy. Ten pierwszy spłonął w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna; pozostałe przetrwały i znalazły się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kościół Świdnicki stał się symbolem polsko-niemieckiego pojednania, bo właśnie w nim w 1989 r. Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl modlili się o pokój i pojednanie narodu polskiego i niemieckiego.
Swoją niezwykłością urzekły także Barbarę Górniak – absolwentkę Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Studium Fotografii AFA we Wrocławiu, zajmującą się w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu stypendiami dla uzdolnionych artystycznie Dolnoślązaków.
Fotografie przedstawiające Kościoły Pokoju świadczą nie tylko o kunszcie ich autorki, pokazują także kunszt twórców tych szczególnych pod każdym względem budowli. Celem wystawy jest upamiętnienie w ten szczególny sposób 20-lecia partnerstwa Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii. Wielokrotnie prezentowana była poza granicami naszego kraju, ostatnio mogli ją obejrzeć w Muzeum Papiernictwa mieszkańcy Dusznik-Zdroju, a 18 lipca – mieszkańcy Szczytnej.

Wydania: