Nakaz konserwatorski

Autor: 
D. Jakubowski

Do Urzędu Miasta w Kłodzku wpłynęła decyzja (datowana na 10.03.2015 r.) od wałbrzyskiej delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazująca spółce Wadex Invest Sp. z o.o. wstrzymanie wycinki drzew i robót towarzyszących prowadzonych na terenie zespołu fortów „Owcza Góra” w Kłodzku, zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 143/A/02/1-17 decyzją z dnia 02.01.2003 r. i nadająca niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wydania: