Umowa podpisana

Autor: 
inf. M. Zilbert
obwodnica-umowa (2).jpg

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku w piątek 23 stycznia 2015 roku przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu podpisali umowę z wykonawcami obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33. Przy podpisywaniu umowy obecni byli m.in. poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz i Michał Piszko - burmistrz Kłodzka. Gości powitali wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk i przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Dariusz Kłonowski
Z ramienia inwestora umowę podpisali: Andrzej Kałużny – Dyrektor GDDKiA oddział w Opolu i Jerzy Roczek – Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji GDDKiA oddział w Opolu, a w imieniu wykonawcy –  Piotr Jurczyk, Prezes P.U.T. INTERCOR.
W spotkaniu uczestniczyli również: Piotr Marchewka – członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Radosław Radoń – dyrektor GDDKiA oddział we Wrocławiu, Arkadiusz Nazarko – kierownik Projektu, Markus Giemsa – dyrektor Kontraktu, Jolanta Szal – inżynier Kontraktu, Agnieszka Moczydłowska i Bolesław Pustelnik – z opolskiego oddziału GDDKiA, Stanisław Longawa – wójt Gminy Kłodzko i Tomasz Żabski – przewodniczący Rady Miasta Kłodzka.
* Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca), z czego pierwsze 12 miesięcy przewidziane jest na zaprojektowanie, a kolejne - na realizację.
* Wykonawca zadeklarował 10 lat gwarancji na wykonane prace.
* Oddanie do ruchu obwodnicy Kłodzka planowane jest w I kwartale 2018 roku.
* Wartość inwestycji 197,10 mln zł brutto.
Obwodnica Kłodzka połączy drogi krajowe nr 8 i nr 33 z drogą krajową nr 46 na kierunku północ-południe. Obwodnica i łącznik z drogą krajową nr 46 mają mieć długość około 9,2 km.

Wydania: