#S8 do Kłodzka

Autor: 
inf. M. Zilbert
zdjęcie.jpg

Do końca stycznia 2015 roku można było składać do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wnioski i uwagi dotyczące konieczności budowy drogi ekspresowej S8 do Kłodzka w ramach konsultacji rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Starosta kłodzki Maciej Awiżeń z poseł Moniką Wielichowską i samorządowcami z powiatów, przez które ma przebiegać S8, włączyli się bardzo czynnie
w promowanie tych konsultacji społecznych i osobiście przekonywali mieszkańców do składania podpisów pod formularzem konsultacyjnym. 27 stycznia we Wrocławiu zbierali podpisy wraz z marszałkiem województwa Cezarym Przybylskim i Zbigniewem Szczygłem – radnym Sejmiku Wojewódzkiego.
Ziemię Kłodzką i ząbkowicką z Wrocławiem łączy droga krajowa nr 8 stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego E-67, która na wielu odcinkach nie odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla ruchu międzynarodowego. Wielkość ruchu na drodze kształtuje się znacznie powyżej średniej krajowej. Geometria DK 8 na wielu odcinkach nie spełnia warunków widoczności poziomej i pionowej, ograniczona jest przepustowość drogi, a brak płynności, brak możliwości wyprzedzania stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Nie jest także dostosowana do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. Droga krajowa nr 8 na odcinku Wrocław – Kłodzko znajduje się w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w Polsce i nazywana jest już „drogą śmierci”.
Droga ekspresowa S8 powinna stać się elementem transportowej sieci, ponieważ stanowi znaczącą determinantę rozwoju społeczno–gospodarczego Dolnego Śląska. Przedłużenie drogi ekspresowej S5 z Wrocławia na południe Polski winny przekuć się w realizacje rządowe. Od tego zależy rozwój naszego Subregionu.
15 grudnia 2014 roku burmistrzowie Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz starostowie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego podpisali apel do premier Ewy Kopacz w tej sprawie, a 23 grudnia 2014 roku Rada Powiatu Kłodzkiego na II sesji podjęła uchwałę „w sprawie zgłoszenia wniosku o umieszczenie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych w latach 2014-2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów”. Podobne uchwały podjęły także rady innych powiatów i gmin, na terenie których ma przebiegać S8.

Wydania: