Podsumujmy... rozmowa z burmistrzem gminy Nowa Ruda - Tomaszem Kilińskim

Autor: 
Mirosław Awiżeń

- Podsumujmy ten 2014 rok...
- ... dla Gminy był to bardzo dobry rok, gdyż korzystając z ostatnich już środków finansowych tego „rozdania” z Unii Europejskiej udało się nam wykonać kilka ciekawych i ważnych dla Miasta projektów:
- Technoinkubator Nowa Ruda,
- wieża widokowa na Górze św. Anny,
- Szlak spacerowy grodu nad Włodzicą
- termomodernizacja Gimnazjum nr 2,
- ścianka wspinaczkowa.
Udało się nam zrealizować wszystkie zadania, choć myślałem, że część
z nich przejdzie na następne lata. A obwodnicą Nowej Rudy zrealizowaną ze środków Województwa dopełniliśmy całości. (otwarta w całości w grudniu 2014 roku - dop. Red.).
A w zakresie inwestowania - to najważniejsze uruchomienie projektu fabryki katalizatorów.
W mojej ocenie - naprawdę dużo dobrego stało się dla miasta w tym ubiegłym, jeszcze raz powtarzam, dobrym roku.
- A jak ze skomunikowaniem Nowej Rudy ze „światem’? Konkretnie - chodzi o nadanie odpowiedniej wagi przejściu granicznym w Tłumaczowie...
- Pracujemy nad tym z partnerem czeskim. Tłumaczów to wciąż niewykorzystana do końca szansa na „połączenia się” z Europą od tej strony, ale to tylko „jedna noga”, a drugą jest modernizacja drogi Kłodzko - Gorzuchów - Ścinawka - Tłumaczów. Wspólnie z burmistrzem Radkowa Janem Bednarczykiem, Zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK) oraz partnerami czeskimi chcemy udrożnić trasę Tłumaczów - Kłodzko i Wałbrzych czyli spiąć się z Drogą Sudecką w kierunku Kłodzka i Drogą Sudecką w kierunku Wałbrzycha po polskiej stronie.
Takie rozwiązanie „dwóch nóg” zapewni nam właściwe wykorzystanie dotychczas niedocenianego przejścia granicznego dla całej Ziemi Kłodzkiej. Połączymy się z Ziemią Broumovską no i dalej na Zachód. To naprawdę dla nas „oś życia” – jak to powiedział burmistrz Bednarczyk.
- Czyli, sumując: Gmina miejska Nowa Ruda ma się dobrze, a i jest nadzieja na przyzwoite, drogowe „otwarcie się na świat”. Życzę zatem sukcesów wewnętrznych, gminnych, jak i tych zewnętrznych, drogowych, kluczowych również dla całej Ziemi Kłodzkiej.

Wydania: