Obwodnica Kłodzka niemalże faktem

Autor: 
Mirosław Awiżeń
drogi.jpg

W piątek, 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad podpisali umowę z konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor oraz Trakt S.A.- wykonawcami obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33. Przy podpisaniu umowy obecni byli poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz - niekwestionowane „motory” tej walki o obwodnicę, a także członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Wójt gminy Kłodzko oraz Burmistrz miasta Kłodzko.
Krótko o inwestycji: będzie ona realizowana w ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy za wyłączeniem okresów zimowych, z czego pierwsze 12 miesięcy przewidziane jest na projektowanie. Wykonawca deklaruje 10 lat gwarancji na wykonane prace. Oddanie do ruchu planowanej obwodnicy jest wyznaczone na I kw. 2018 roku. Wartość inwestycji to 197,10 mln zł brutto.
Obwodnica Kłodzka połączy drogi krajowe nr 8 i nr 33 z drogą krajową nr 46 na kierunku północ - południe. Obwodnica i łącznik z drogą krajową nr 46 mają mieć długość ok. 9,2 km.
Co do „ósemki” - powinna być drogą ekspresową, przedłużeniem drogi ekspresowej S5 z Wrocławia na południe Polski. Od tego zależy rozwój południowej części woj. dolnośląskiego.

Wydania: