Obóz 346 (oddział specjalny)

Autor: 
Michał Łacny
OWG TUNEL.jpg

Tajemnicze fundamenty znajdujące się przy Forcie Owcza Góra to baraki medyczne z czasów drugiej wojny światowej (Barackenlazarett Luftgaukommando). Ta informacja została potwierdzona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Żołnierz francuski, którego identyfikator odnalazłem, przebywał w tym obozie.
W forcie Owcza Góra znajdował się WEHRMACHTSGEFANGNIS (ODDZIAŁ SPECIALNY od 7.9. 1942 r.), a w nim jeńcy belgijscy, francuscy, radzieccy, angielscy. Był to obóz, który obsługiwał kłodzką Gazownię, i nie tylko. Życie w tym obozie nie było łatwe, podobnie jak w innych filiach stalagu w Europie.
Dokumentacja, którą zgromadziłem podczas penetracji terenowej obiektu dowodzi, że jeńcy pracowali w warunkach podobnych  jak w Gross Rosen. Przy forcie Owcza Góra znajdowały się dwa małe kamieniołomy. Pod koszarami odnalazłem tunel drążony w skale metodą nawiertów, od strony ulicy Śląskiej jeńcy wyrównywali ścianę skalną. Jeńcy byli też darmową siłą roboczą dla fabryk, które znajdowały się przy ulicy Śląskiej.
Najważniejsze w tej sprawie to  baraki medyczne, w których dużo jeńców zmarło na skutek chorób zakaźnych. Wielkość i ilość baraków medycznych przy forcie może sugerować, że był problem z epidemią albo był to ośrodek badawczy nad chorobami zakaźnymi. W odległości 1800 m od fortu na polach uprawnych znajduje się krzyż między dwoma drzewami.  Podobno są tam pochowane ofiary epidemii cholery.
Następna sprawa to przedmioty, które odnalazłem na terenie fortu. W większości były to przedmioty wykorzystywane w szpitalach  i w laboratoriach medycznych. To co odnalazłem i zabezpieczyłem w najbliższym czasie zostanie odpowiednio przebadane i opisane z polecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wracając do samego obozu, to często dochodziło tu do wypadków rozstrzelań jeńców i przeniesień  do obozu śmierci „Rogoźnica”.
Fort Owcza Góra został wpisany do rejestru zabytków pod nr 143 /A/02/1-17 (decyzja z dnia 2 grudnia 2002 r.).
W grudniu 2013 r. fort Owcza Góra przejął inwestor prywatny Wadex Inwest. Inwestor zadeklarował renowację obiektu. Do dziś inwestor nie podjął żadnych prac renowacyjnych na obiekcie. Podczas  wycinki drzew w fosie zewnętrznej dopuścił się dewastacji fosy. Mogę stwierdzić, że inwestor działa na szkodę obiektu historycznego. Mając na względzie przepisy ustawy o prokuraturze oraz kierując się treścią art. 4 ust. z 23 lipca 2003 r. O ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. Nr. 162 poz. 1568 z poźn.zm) powinno się wnioskować o wycofanie inwestora z obiektu.   

Wydania: