Jak minął rok? Rozmowa z prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" SA

Autor: 
Mirosław Awiżeń
agroreg.jpg

- Jaki to był rok dla „Agroregu”?
- Ciekawy i pełen wrażeń, bo: podstawowe założenia oraz cele zostały osiągnięte. W tym najważniejszy w ubiegłym roku: „nowa fabryka” w strefie ekonomicznej, TECHNOINKUBATOR, fundusz pożyczkowy ...

- ... to na jaką kwotę i ile udzieliliście tych pożyczek?
- Na to pytanie szczegółowej odpowiedzi udzieli p. Piotr Wróbel – odpowiedzialny za ten dział w „Agroregu”.

- Odpowiedź krótka: 107 pożyczek na kwotę 15 mln 648 tys. 655 zł.
- Kolejne nasze zadanie: świadczymy usługi doradcze, ale ile ich było, to dopowie p. Urszula Adamska – odpowiedzialna za ten dział naszej aktywności (projekty przedstawione obok).
W ten sposób mamy cały pakiet usług, a p. Agnieszka Zając powie o spotkaniach biznesowych, konferencjach, szkoleniach.
Udało się nam przekonać inwestorów zewnętrznych, że u nas warto inwestować. Niewątpliwym sukcesem w tym 2014 r. była decyzja inwestora o budowie u nas, w Nowej Rudzie, fabryki katalizatorów. To bardzo ważna inwestycja, choćby z uwagi na to, że to inwestycja z najwyższej półki innowacyjności. Stanowi strategiczny wkład w likwidację bezrobocia i tworzy motywacje, aby spełnić wymagania i uzyskać pracę. To szansa dla lokalnych firm, aby ubiegały się o kooperację. To wielkie wyzwanie związane z pozyskiwaniem już bardzo wykwalifikowanej kadry. Przede wszystkim personelu inżynieryjnego oraz stworzenie im warunków do „zakorzenienia się” u nas. Chodzi tu głównie o mieszkania.

- ... a na ten rok?
- Wyzwanie zaś na ten nowy rok, to nowy okres programowania, a więc
w pierwszej kolejności wypracowanie obszarów współpracy z samorządami lokalnymi oraz przedsiębiorcami. Złożyłem już propozycje spotkań, podczas których powinniśmy podzielić się doświadczeniami, zapoznać z priorytetami poszczególnych samorządów, no i uzgodnić obszary współpracy.
Bardzo ważnym zadaniem jest „rozkręcenie” (że tak powiem kolokwialnie) klastra pn. „Wałbrzyskie surowce”. Udało się już nam odbyć spotkanie organizacyjne stowarzyszenia pod tą właśnie nazwą. I co ważne - jest to stowarzyszenie osób fizycznych o najwyższych kwalifikacjach reprezentujących instytucje naukowe i firmy. Jest to grupa ogromnie zaangażowanych autorytetów, co daje realną nadzieję na efekty biznesowe zauważalne na rynku.
Przechodzimy ze strefy pasywnego wykorzystywania naszych możliwości - te już się kończą - do strefy wysokich kwalifikacji, już nie monokulturowych.
A to jest nie lada wyzwanie nie tylko dla nas, ale i dla całej Polski, aby nie utknąć na zawsze w pułapce średniego wzrostu. Do tej pory wykorzystywaliśmy proste mechanizmy rozwoju. Krótko mówiąc - przyszedł czas na przejście na wyższy poziom - pozyskiwać i tworzyć nowe technologie, kształcić pracowników nie tylko do prostych robót. Starać się o przekwalifikowanie tych, dla których nie ma już pracy w wyuczonych zawodach. Oferta „Agroregu” w tym zakresie jest wciąż poszerzana, czyli świadczymy usługi informacji, doradztwa, szkolenia. I nie tylko stacjonarnie, bowiem w Technoinkubatorze mamy zainstalowane rozwiązania numeryczne, które pozwalą nam na pełną obsługę interesantów min, na odległość. Co do „Technoinkubatora” - już teraz odbywają się tam lekcje przedsiębiorczości dla szkół, bowiem już teraz młodzi ludzie powinni poznawać rzeczywiste zasady funkcjonowania nowoczesnego biznesu.
Prowadzimy również projekt „Noworudzkiego Banku Pracy”. W „Banku...” jest już ok. 300 podań, które udostępniamy zainteresowanym przedsiębiorcom, w tym priorytetowo fabryce katalizatorów. To oni decydują o wyborze oferty...

- Ilu ludzi jest zatrudnionych w Strefie Słupeckiej?
- Ok. 450 - 500 osób. Oczywiście liczba ta waha się w zależności od potrzeb poszczególnych firm...
- Strefa Słupecka powstała po kopalni...
- ... rewitalizacja obszaru pokoplnianego wymagała czasu, pomysłu, pieniędzy, konsekwencji oraz wsparcia zewnętrznego. Współpracy władz samorządowych, rządowych i instytucji. „Agroreg” S.A. powstał w 1991 roku między innymi z inicjatywy jeszcze wówczas istniejącej kopalni. Dzisiaj mamy Park Przemysłowy, Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Biznesu, Fundusz Pożyczkowy... Na taki efekt pracowaliśmy – łatwo policzyć... I tak się stało w małej, niebogatej miejscowości, w dużych ośrodkach można to zrobić szybciej...
- Dziękuje za rozmowę.
**
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A w 2014 roku realizowała następujące projekty:
1. Punkt Informacyjno-Kontaktowy RPO WD
2. Fundusz Pożyczkowy EFS
3. Aktywizacja rynku pracy na Dolnym Śląsku
4. Level – akademia komputerowa
5. „Klaster Wałbrzyskie Surowce - surowce dla zaawansowanych technologii materiałowych”
6. Punkt Konsultacyjny KSU
Zrealizowane usługi informacyjne:
457 usług informacyjnych- ARR AGROREG + Biuro Obsługi Klienta Dzierżoniów 335 usług informacyjnych w PIK
Razem: 792 usługi informacyjne w 2014 roku
Usługi doradcze: 23 usługi doradcze dla przedsiębiorców
Fundusz pożyczkowy EFS: 12 umów pożyczkowych
W ramach projektu „Aktywizacja Rynku Pracy na Dolnym Śląsku”
zrealizowano:
- poradnictwo zawodowe – 123 osoby
- poradnictwo psychologiczne 29 osób
- dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej 36 osób
- doradztwo w zakresie wykorzystania dotacji – 50 osób
- szkolenie z rozpoczynania działalności gospodarczej – 23 osoby
- szkolenia zawodowe – 80 osób
- dodatki relokacyjne – 9 osób
Konferencje, spotkania informacyjne, konsultacje wyjazdowe:
Przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w 2014 roku wzięli udział łącznie w 14 spotkaniach (konferencje, targi pracy, seminaria), na których prezentowano działalność ARR „AGROREG” S.A. oraz realizowane projekty.
**
O ile masz pomysł na biznes, chcesz założyć firmę...
- to zgłoś się do Technoinkubatora Nowa Ruda-Słupiec ul. Kłodzka 27.
Możesz oczywiście skontaktować się telefonicznie: 74 872 70 44 w godz. 7.00 - 15.00.
Stawiamy do Twojej dyspozycji:
* nowe technologie, * prace badawczo - rozwojowe, * projekty innowacyjne, * klastry, * bazę danych, * laboratoria,
* powierzchnie pod wynajm, * salę audiowizualną, * call center, * telekonferencje, * spotkania biznesowe,
* szkolenie na odległość, * imprezy kulturalne.
W sali audiowizualnej można organizować: pokazy i prezentacje, seminaria, szkolenia i wykłady, wideokonferencje, konferencje i spotkania biznesowe, projekcje filmowe, inscenizacje teatralne i koncerty. Koszt wynajmu sali audiowizualnej: bez korzystania ze sprzętu audiowizualnego ale z nagłośnieniem na 2 mikrofony: za godz. 160 zł, stawka powyżej 4 godz. - wówczas 1 godzina kosztuje 140 zł, a za cały dzień stawka wynosi 1200 zł. I odpowiednio, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego: 200 zł, 180 zł, 1400 zł. Sprzęt multimedialny to: projektor multimedialny, wizualizer, odtwarzacz cyfrowy.
Koszt obsługi wideokonferencji za pierwszą godzinę wynosi 500 zł, za każdy rozpoczęty kwadrans 80 zł. Uwaga: Jedna godzina to minimalny czas wynajęcia sali wideokonferencyjnej. Kiedy chcemy wykorzystać tę salę na organizacje występów artystycznych, koncertów itp., to wówczas koszt wynajmu jest ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb technicznych. W sali laboratoryjnej uzbrojonej w system multimedialny złożony z 10. stanowisk komputerowych + dla trenera, umożliwiający realizację szkoleń - koszt wynajęcia wynosi: za godz. - 100 zł, kiedy wynajmujemy na ponad 4 godz. - 85 zł za godzinę, za cały dzień - 800 zł. Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT. Uzupełnieniem tej oferty są usługi gastronomiczne: w czasie przerw napoje zimne i gorące oraz ciasteczka dostępne w sposób ciągły - 16 zł brutto/os./d. Oczywiście oferujemy również catering w dowolnej formie - w lobby znajdujących się przy sali laboratoryjnej i audiowizualnej oraz obiady serwowane w restauracji Centrum Biznesu i Innowacji znajdującej się w sąsiedztwie Technoinkubatora. Nowa Ruda ul. Kłodzka 22, tel/fax + 48 74 872 97 55, e-mail: recepcja@agroreg.com.pl, www.-cbi.agroreg.com.pl

Wydania: